0888 11 22 00

Защо да бъдеш наш специален клиент?

Ще направим за вас безплатен сравнителен пазарен анализ и ще помогнем за определянето на оптималната цена

 

Ще работите с 500 наши колеги от компанията, за да имате по-голям шанс за сделка

 

Ще получавате постоянна обратна връзка и актуална информация за продажбата

 

Ще включим в действие всички наши рекламни канали, за да  популяризираме имота ви

 

Ще съберем всички предложения от купувачи и ще ги обсъдим заедно 

 

Ще сме с вас при преговорите и сключването на договора за продажба

 

Нашите юристи ще работят по правната сигурност на сделката през цялото време и ще се погрижат за документацията.

 

Сравнете ни с останалите агенции за недвижими имоти.

Te могат ли да Ви осигурят това?

 

Имаме регистрирани над 6 000 купувачи и шансът за продажба скача многократно;

 

В базата ни данни влизат над 20 000 имота на територията на България;

 

Регистрираме над 500 нови купувача седмично;

 

Собствен юридически отдел с експерти в имотните сделки ще контролират  всичко и ще гарантират, че няма да бъдете измамени;

 

Собствен маркетинг отдел ще се грижи имотът ви да бъде представен на най-много ключови места и по най-атрактивен начин; рекламираме във всички големи портали и имаме най-голям бюджет за реклама;

 

Собствен IT отдел от специалисти ще използва най-новите технологии, за да реализираме за вас успешна сделка;

 

Професионален Клиентски Център ще се грижи за всяко обаждане по вашия имот, за да няма нито едно пропуснато обаждане

 

Работим в сътрудничество с най-големият кредитен център в България, който ще помогне на вашия купувач да получи най-изгодните условия за кредит при необходимост;