0888 11 22 00

5 нужни качества за един успешен брокер

нужни качества за един успешен брокер
22 февруари 2022

В тази статия ще откриете важна информация за професията на брокера на недвижими имоти. Прочетете тук кои са основните предизвикателства, както и какви качества трябва да притежава един добър брокер.

 

Какви са основните предизвикателства за един брокер?

При вземането на важно решение като покупка на жилище, е от значение клиентът да разполага с добър „съюзник“, доверен човек, който ще му окаже пълно съдействие, в течение е на цялата процедура и ще се съобрази с поставените изисквания. Брокерът се занимава както с организацията на огледи, така и с осъществяване на комуникация между двете страни по сделката, с оформянето на документацията и т.н. Добрият посредник съдейства за намирането на мечтания дом. Посредством предварителните проучвания на пазара и внимателния поглед върху предлаганите имоти и цените в отделните райони, консултантът може да бъде изключително полезен за своя клиент.
Качествата, които притежава перфектният брокер, са много и от различно естество. Все пак има някои основополагащи характеристики, които всеки решил да се развива в сферата на имотите, е желателно да притежава. Сред полезните качества се нареждат адаптивност, комуникативност, както и базисни компетенции по правни въпроси, които биха възникнали около сключването на договор за покупко-продажба.

 

Как се става брокер на недвижими имоти?

Професията на брокер на недвижими имоти позволява известна свобода относно разпределянето на задълженията. Посредникът не се ползва от общовалидното работно време от 9:00 до 17:00 ч. Той сам разпределя заетостта си, в зависимост от своите ангажименти.
Съществуват няколко неписани правила, от които хората, работещи като брокери, трябва да се ръководят. На първо място добрият консултант е важно да умее да изслушва внимателно изискванията на клиентите си. Това е и първата стъпка към успешната кариера на агент по недвижими имоти. Разбирането на нуждите на клиента ще спомогне за по-добрата комуникация и увеличаване на шансовете за сключване на успешна сделка, а оттам и за развиването на успешна кариера.
Професията е много динамична, тъй като тенденциите на пазара непрекъснато се променят. Ето защо за решилите да станат консултанти трябва да бъде присъщо любопитството. Те не трябва да спират да четат и да се интересуват от новите тенденции на пазара на недвижими имоти. Както се казва, знанието е сила. Затова именно добрите познания в сектора, ще ви направят истински ценни професионалисти. А това неминуемо ще спомогне за това да бъдете по-конкурентноспособни и търсени за в бъдеще. 
Дипломатичността е ключова характеристика на компетентния консултант. Това означава да умеете да балансирате и да общувате добре с всяка една от страните по сделката. Това качество е основополагащо за постигането на успехи и разширяване на базата ви с контакти. Не по-малко важно е позитивното и добро отношение към хората, с които имате професионални отношения.  
Освен притежаването на познания за пазара, важно е и да сте в крак със съвременните методи в продажбите – най-новите тенденции в търговията с недвижими имоти. Иначе казано, да водите комуникацията с клиентите чрез съвременните платформи, да умеете да боравите със социалните мрежи и да сте наясно с инструментите на дигиталния маркетинг.  

 

5 качества, които един успешен брокер трябва да притежава

 

Много добри комуникационни умения

Професията включва ежедневна комуникация с много хора. Ето защо ключово качество е да умеете да боравите с думите. Благодарение на дар словото ще можете да сключвате успешни сделки. Посредникът трябва да бъде еднакво убедителен както на живо, така и по време на телефонен разговор, видео дискусия или имейл комуникация. Част от задълженията на агента е да води преговори, от които зависи успехът на сделката му. Уговарянето на добри условия, в полза на клиента, не би могло да се случи, ако брокерът не притежава нужните комуникационни умения. Тези качества постепенно се развиват с времето и опита. В този смисъл колкото повече общува брокерът, толкова по-лесно ще съумява да намери правилния подход към всеки клиент.

 

Умения за водене на преговори

По време на преговори консултантът по недвижими имоти влиза в ролята едновременно на медиатор и на психолог. Постигането на успехи е в пряка зависимост от внимателното изслушване на нуждите и изискванията на хората, които са избрали да му се доверят. Разбирайки потребностите на клиентите, брокерът трябва да може и да ги защитава. Воденето на преговори е част от задълженията на брокера. Понякога това може да се случва доста трудно, но добрият консултант трябва да бъде готов за това. За да води успешно преговорите, е от значение не само да умее да изслушва, но и да бъде достатъчно компетентен и хладнокръвен, за да извлече максимални ползи за потребителя, чиито интереси защитава.

 

Познания в сферата

По време на преговорите брокерът трябва да демонстрира завидна увереност, подплатена с познания и аргументи. Колкото по-подготвен е агентът на теория, толкова по-голям е шансът да спечели доверието на своя клиент, а и да осигури крайния успех на сделката. Познанията в сферата са водещи. В началото младшият консултант може да получава информацията за пазара и цените на имотите в отделните райони от свои колеги, но може да прояви и инициативност, като извърши собствено проучване. Така ще изглежда надежден пред клиентите и ще предоставя достоверна информация за стойността на жилищата в района, в който работи. Агентът трябва да има задълбочени познания за съответните квартали, за да може да преценява кои характеристики на района са предимства и кои недостатък спрямо нуждите на клиентите.

 

Упоритост

Работата в сферата на имотите изисква много време, търпение и упоритост. Понякога сключването на успешна сделка може да отнеме часове неуморен труд и упорита работа. За да израствате в професията си, трябва да не губите желание и хъс за работа, независимо от предизвикателствата и трудностите, които срещате. Срещането на трудности по време на преговори е неизбежно, но брокерът не бива да се демотивира от този факт и да мисли, че усилията му ще бъдат напразни. Добре подготвеният агент не бива да се отказва, ако срещне трудности, а трябва да приема всяка нова сделка като предизвикателство, с което да се справи по нестандартен начин. Именно така ще успее да се открои сред останалите и ще спечели доверието на повече хора в бъдеще.

 

Проактивност

За да се развивате успешно в професията трябва да имате постоянно желание за работа и учене. Вече стана дума за проявяването на самоинициативност за проучване на кварталите, в които предлагате имоти. То може да се състои в разходка в района, в който работите, или онлайн проучване на предимствата на кварталите. В началото на вашата кариера, когато ви липсва съответния трудов стаж и практически опит, е много важно да бъдете проактивни. Желанието за развитие е водещо за бързото навлизане в естеството на работата. Добро начало би било да се запознае с нормативната уредба и законите, свързани с сделките за покупко-продажба на жилища. Така имайки основата, ще можете да бъдете максимално полезни на своите клиенти.
Брокерът трябва да е мотивиран да търси нови възможности, да следи как се движи пазара, да търси нови купувачи, продавачи, наематели или наемодатели. Да проследява развиващите се райони, както и кварталите, в които се очаква появата на нови жилищни кооперации.    


Професията на посредник между наемател и наемодател е много полезна и в същото време много взискателна. Опитните консултанти могат да помогнат както на продавачите, които искат да продадат имота си на най-добра цена и да извлекат максимална полза от собствеността си, така и на купувачите, които са в търсене на своя дом-мечта. 
 

Продай имота си за 48 часа