0888 11 22 00

Често задавани въпроси

Общи въпроси за недвижимите имоти

В сферата на недвижимите имоти ежедневно ни се налага да даваме множество отговори на въпроси, възникнали по време на контакт с клиенти. Систематизирахме ги  в секция „Общи въпроси за недвижимите имоти“ . В нея ще откриете отговорите и информация, касаеща основни понятия от света на недвижимите имоти като: “Какво е данъчна оценка на имот; Как се определя пазарната цена на имот; Кога, как, от къде се вади и за какво служи скица на имот;  собственост на имот; идеални части на имот” и много друга информация, свързана с недвижимото имущество. 

При покупко-продажба на имот

Процесът на покупко-продажба в сферата на недвижимите имоти има своите тънкости, принципи и правила. Ето защо, в настоящата секция систематизирахме въпроси и отговори, свързани с процеса на покупко-продажба, а именно:  определяне на цена, огледи, типове имоти, местоположение, собственост, документация, необходима при осъществяване на сделка, въпроси, свързани със задълженията след придобиване на имот, права и задължения на страните в процеса по покупко-продажбата на недвижим имот. В АДРЕС ежедневно осъществяваме и сбъдваме мечтите на нашите клиенти по придобиване на собствен дом, ето защо, водени от дългогодишния опит считаме, че предоставената информация в раздел „При покупка-продажба на имот“ би била полезна на всички наши настоящи и бъдещи клиенти. 

Ипотечни кредити

Един от начините за финансиране на покупката на новия ви дом е посредством ипотечен кредит. Той обаче има своите особености, с които трябва да сте наясно, преди да пристъпите към тази важна стъпка. В раздел „Ипотечни кредити“ от секция “Често задавани въпроси” събрахме въпроси и отговори, свързани с процеса на финансиране покупката на имот чрез ипотечен кредит. Възникващи права и задължения, начини и методи на изчисляване на ипотечната вноска, ипотечната лихва, размер на ипотечния кредит, времева рамка и още много информация в полза на вземане на правилното решение от страна на нашите настоящи и бъдещи клиенти. 

При наемане и отдаване под наем на имот

Независимо дали отдавате под наем или наемате имот, въпроси по отношение на документалната и правната страна по една такава сделка винаги има. В раздел „При наемане и отдаване под наем на имот“ от секция “Често задавани въпроси” се постарахме да съберем въпроси и отговори в помощ на наемодатели и наематели. В този раздел можете да разберете как се определя наемна цена на имота, какви са необходимите документи, как, кога и къде се декларира доход от наем, период на наемане на имот, съставя ли се приемо-предавателен протокол при отдаване и наемане на имот и още много друга полезна информация. 

Професия – брокер недвижими имоти

Мнозина хора в ежедневието си се замислят за промяна на своя професионален път или имат необходимост от това да използват услугите на брокер. В раздел „Професия – брокер недвижими имоти“ от секция “Често задавани въпроси” се постарахме да дадем отговори и информация за професията Консултант недвижими имоти. В АДРЕС недвижими имоти работят над 500 професионални консултанти по недвижими имоти в цяла България. Черпейки информация именно от тях, изложихме ползите и рисковете в работния процес, методите на успех, етапите на ползотворната комуникация, въпроси и отговори в полза на нашите настоящи и бъдещи клиенти.