0888 11 22 00

Защо да отдам имот с АДРЕС?

Осигуряване на точна пазарна оценка

Защо да отдам имот с АДРЕС?

Активна реклама и достъп до много наематели

Спестяване на време и средства

Безплатен оглед и оценка на имота

Безплатен оглед и оценка на имота

Консултантът на Адрес безплатно ще направи оглед на предлагания от вас имот и ще ви посъветва за реалната му наемна цена. Ще получите и насоки за това как да направите жилището по-привлекателно, както и какви са подходящите наематели за него. Вашият консултант ще следи активността на пазара и ще ви информира за сключени сделки с имоти, близки по параметри до вашия.

Вътрешна промоция и пряк достъп до много наематели

Вътрешна промоция и пряк достъп до много наематели

Имотът ви ще бъде регистриран във вътрешната информационна система на Адрес и във водещите портали, което ще му осигури достъп до голям брой потенциални наематели. Екипът на Адрес предлага опции за огледи с или без ключ, което ви дава възможност за избор на най-удобния за вас вариант. Вашият консултант ще води преговори, за да постигне най-изгодната за вас сделка.

Юридическа консултация и подготовка на сделката

Юридическа консултация и подготовка на сделката

Екипът на Адрес ще провери изрядността на всички документи, ще организира срещите между двете страни и ще подготви цялата сделка. Юридическият отдел на компанията ще изготви договор за отдаване под наем, съгласно спецификите на предлагания от вас имот. Финалната среща за предаване на ключовете също е ангажимент на вашия консултант от Адрес.

Защо е необходимо сключването на договор за имот под наем?

Как се прекратява договор за наем от страна на наемателя?

Трябва ли да плащате данъци върху отдадени под наем имоти?

Възможно ли е предсрочното прекратяване на договор за наем?