0888 11 22 00

Мениджмънт

Гергана Тенекеджиева

Гергана Тенекеджиева

Изпълнителен директор

Гергана Тенекеджиева работи в сферата на недвижимите имоти от 2006 г. Професионалното ѝ развитие започва като консултант в „Адрес Недвижими имоти“, Бургас. Две години по-късно става мениджър в компанията работеща предимно с рускоговорящи клиенти „Ключ България“, която е част от холдинга AG Capital. През 2010г. поема кантора Север в „Адрес Недвижими имоти“, а от 2014 г. е назначена за Регионален мениджър за гр. Бургас. От април 2019 е Изпълнителен директор на компанията.

Има завършено висше образование по специалността „Мениджмънт“ в Икономически университет, Варна.

Имейл адрес

gbahchevanova@address.bg
Галин Гавраилов

Галин Гавраилов

Регионален мениджър - София

Галин Гавраилов е роден в Добрич през 1979 г. Завършил е Право през 2007 във ВСУ. Владее английски и руски език. В Адрес недвижими имоти е от 2003 г. когато започва като консултант, от 01.01. 2007г. става мениджър на кантора “Цар Освободител” регион Варна и от 01.03.2019г. е регионален мениджър на регион София.

Имейл адрес

ggavrailov@address.bg
Димитринка Костадинчева

Димитринка Костадинчева

Регионален директор - Варна

Димитринка Костадинчева започва кариерата си в „АДРЕС Недвижими имоти” през м. февруари 1996 г. Участвала е като ръководител на много ключови проекти, свързани с развитието на компанията и израстването й до най-голямата национална компания в областта на недвижимите имоти.

В добавка към висшето си образование има допълнителни квалификации – „Управление на персонала”, „Управление на организацията” и „Маркетинг и управление на качеството”.

От 2006 г. заема позицията Регионален директор за гр. Варна.

Имейл адрес

dkostadincheva@address.bg
Десислава Милошевич

Десислава Милошевич

Регионален мениджър - Пловдив

Десислава Милошевич започва работа в Адрес недвижими имоти началото на 2004 година като консултант. През 2006 година става мениджър в компанията на кантора „Надежда“. През годините е поемала ръководството на кантори „Възраждане“ и „Център“. От ноември 2013 година заема длъжността регионален мениджър на регион Пловдив в Адрес.

Преди да започне работата си в Адрес е развивала собствен бизнес в областта на търговията.

Владее испански и сърбо-хърватски език.

Имейл адрес

dmilohevich@address.bg
Димитър Желязков

Димитър Желязков

Регионален мениджър - Бургас

Работи в Адрес от 2013 и започва като консултант по недвижими имоти. За по-малко от година става мениджър на кантора и управлява успешно свой екип от консултанти. Завършил е финансов контрол и има дългогодишен опит в банковата сфера и в сферата на недвижимите имоти. От април 2018 е регионален мениджър за Бургас.

Имейл адрес

d.zhelyazkov@address.bg
Роза Дивлева

Роза Дивлева

Маркетинг мениджър

Роза се занимава с маркетинг от повече от 15 години, преди това има 10 години в рекламата и медиите. Ръководила е различни агенции и маркетингови екипи в България и чужбина. Има магистърска степен по бизнес администрация от Технически университет София и магистърска степен по Българска филология от СУ "Св. Климент Охридски", както и няколко следдипломни квалификации по маркетинг към университета Wharton, Pennsylvania и Мениджмънт на луксозни брандове към Universita Bocconi, Milano. 

Имейл адрес

rdivleva@address.bg
Илиян Илиев

Илиян Илиев

Мениджър финанси

Завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов” през 2003 г. с магистърска степен „Счетоводство и контрол”. Година по-късно започва работа в АДРЕС на позицията Финансов специалист.

От 2006 г. заема поста Финансов мениджър.

Имейл адрес

i_dimitrov@address.bg
Снежана Тодорова

Снежана Тодорова

Главен юрист

Работи в АДРЕС от 2006 г. като Старши юрист на регион Варна, а от 2008 г. е Главен юрист на компанията.

От 2003 г. е член на Адвокатска колегия Варна.

Имейл адрес

stodorova@address.bg
Велика Стоименова

Велика Стоименова

Главен счетоводител

Велика Стоименова започва работа в Адрес недвижими имоти АД през 2006 г. От 2009 г. заема поста Главен счетоводител на компанията. Завършила е Университет за национално и световно стопанство с магистърска степен по Финанси. 
 

Имейл адрес

vstoimenova@address.bg
Елена Възлева

Елена Възлева

Мениджър ЧР

Елена e с над 18-годишен опит в сферата на човешките ресурси, придобит в различни сектори – публичен, частен, неправителствен и банков. Има завършени две магистратури - „Икономика и организация на труда“ в УНСС и „Публична администрация“ в СУ „Климент Охридски“, както и сертифицирани обучения за работа с инструменти, изследващи поведенческите стилове и ценности, проявявани в корпоративна среда. От 2019 г. Елена отговаря за привличане и развитие на човешките ресурси в „Адрес недвижими имоти“.

Имейл адрес

hrteam@address.bg