0888 11 22 00

Лидерски екип

Гергана Тенекеджиева

Гергана Тенекеджиева

Изпълнителен директор

Гергана Тенекеджиева принадлежи на новото поколение бизнес лидери - преминала е през всяка позиция в оперативния бизнес на компанията преди да заеме водещата управленска функция. Вярва, че да си най-добрият на всяко ниво, те отличава и прави ценен. Навлиза в бизнеса с недвижими имоти през 2006 г. в родния си Бургас, след като завършва мениджмънт в Икономическия университет във Варна. Определя работата си като възможност да увеличи пазарния дял на Адрес - агенцията, която и в момента е лидер и дава най-големите възможности за успешна сделка на всеки един клиент. Стремежът ѝ е всяка година компанията да има повече консултанти, които да се чувстват успели с това, което постигат в Адрес.

Гергана живее в София със семейството си.

Димитринка Костадинчева

Димитринка Костадинчева

Регионален директор - Варна

Димитринка Костадинчева работи в компанията почти от нейното създаване. Била е ръководител на много от ключовите проекти за развитието на АДРЕС, чрез които тя се превръща в най-голямата национална агенция в сферата на недвижимите имоти. Благодарение на солидния си опит в бизнеса с недвижими имоти и допълнителните ѝ квалификации, свързани с управление на персонала и организацията, маркетинг и управление на качеството, Димитринка и екипът ѝ поддържат високото ниво на обслужване на клиентите. 

Димитринка живее със семейството си във Варна.

Галин Гавраилов

Галин Гавраилов

Регионален мениджър - Югозападна София

Галин Гавраилов има почти 20-годишен опит в сферата на недвижимите имоти. Започва работа в Адрес като консултант, впоследствие става мениджър на кантора, а по-късно и регионален мениджър. Работата в Адрес му дава възможност да учи и да предава знания. Амбицират го сложните обстоятелства, с които други не биха се захванали. Галин е завършил право във Варненски свободен университет. Владее английски и руски език. 

Галин живее в София.

Борислава Борисова

Борислава Борисова

Регионален мениджър - Североизточна София

Борислава Борисова започава в сферата на недвижимите имоти и Адрес през 2013 г. като консултант,  мениджър на кантора и след това преминава на следващото стъпало - Регионален мениджър. Магистър е по "Недвижима собственост" в УНСС. Дългогодишният й опит в компанията, нейната трудолюбивост, отдаденост и стремеж към ежедневно личностно усъвършенстване я определят като добър и подходящ ръководител. Като професионалист досега се е справяла с нови предизвикателства и високи цели. Усещането и грижата й за хората, я правят предпочитан лидер. Нейната лична мисия е да поддържа високо ниво на мотивация в мениджърите и консултантите, с които работи. 
Борислава живее в София с нейното семейство.

Димитър Желязков

Димитър Желязков

Регионален мениджър - Бургас

Димитър Желязков вярва, че постоянството, решителността и коректността са в основата на успешния бизнес. В сферата на недвижимите имоти навлиза през 2013 г., започвайки като консултант в Адрес Бургас, след дългогодишен опит в банковия сектор. Магистър е по икономика, специалност „Финансов контрол“ в Стопанска академия "Д. А. Ценов", гр. Свищов.  Работата си в Адрес определя като възможност да създава и налага високи стандарти в сферата на недвижимите имоти, осигуряващи на клиентите сигурност и максимално изгодни сделки. Целите му са свързани с постоянно подобряване качеството на предлаганата услуга и увеличаване броя на доволните клиенти на компанията. 

Димитър живее в Бургас със своето семейство.

Мариян Велев

Мариян Велев

Регионален мениджър - Пловдив

Мариян Велев е най-новото мениджърско попълнение в екипа на Адрес Недвижими Имоти.

Освен човек с управленски талант и амбиция за постигане на успех, Мариян е и човек, който вярва в постоянното учене и развитие. Магистър по Английска филология в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", той има богат опит в областта на търговията, водещ началото си от 1999г. Справял се е с успешни предизвикателства в различни сектори като дистрибуция на канцеларски материали, алкохолни напитки и фармацевтика. По време на своята кариера се утвърждава като надежден и компетентен специалист.

С характерен смел лидерски стил и решителност, Мариян притежава компетенции за развитие на бранда Адрес Недвижими Имоти на територията на града под тепетата.
 

Снежана Тодорова

Снежана Тодорова

Главен юрист

Снежана Тодорова е част от Адрес над 15 години. Преминава през позициите юрист, старши юрист на регион Варна, а от 2008 г. е главен юрист на компанията. Член е на Адвокатска колегия Варна. Основната ѝ цел е да накара клиентите на компанията да се чувстват сигурни при сключването на сделки с посредничеството на Адрес. В по-широк план, да подпомогне повишаването на качеството на услугите и осигуряване на гарант за правна сигурност на участниците в имотния пазар. Определя като най-важни за успешната си работа екипа, с който работи и стремежът да се усъвършенства ежедневно.

Снежана живее във Варна.

Велика Стоименова

Велика Стоименова

Главен счетоводител

Велика Стоименова счита, че успехът на един човек се дължи на енергията и любопитството му към живота и професията, както и на способността да не се предава пред предизвикателства и провали. Тя започва работа в Адрес през 2006 г., а от 2009 г. е главен счетоводител на компанията. Завършила е Университет за национално и световно стопанство с магистърска степен по финанси. Велика вярва, че добрата подготовка на хората стои в основата на всеки бизнес, свързан с обслужване на клиенти. Определя работата си като динамична и много отговорна. 

Велика живее със семейството си в София.

Eлена Кръстева

Eлена Кръстева

Мениджър Корпоративни клиенти

Eлена Кръстева навлиза в сферата на недвижимите имоти през 1993 г. Започва работа в  Адрес през 2003 г. като мениджър на кантора. През 2011 г. приема предизвикателството да разработи нова сфера като Мениджър корпоративни клиенти, а през 2014 г. към ангажиментите й се добавя и управлението и развитието на Франчайз мрежата на Адрес. В качеството си на Координатор СУК пряко отговаря за разработване, внедряване, поддържане и непрекъснатото подобряване на внедрената в Адрес система за управление на качеството, гарантираща предоставянето на качествена услуга, която отговаря на международните стандарти и на изискванията на клиентите. 
Елена е строителен инженер и живее в София със  семейството си.