0888 11 22 00

Пощенска намалява лихвите на старите клиенти с ипотеки

Пощенска намалява лихвите на старите клиенти с ипотеки
02 октомври 2012

Пощенска банка намалява лихви по съществуващи жилищни кредити, съобщиха от банката. Понижението важи за заемите в левове, евро и швейцарски франкове. Кредитната институция е взела решение да понижи базовия лихвен процент (БЛП) с 0.25 процентни пункта.Това е един от компонентите, който участва във формирането на лихвите за крайните клиенти. С неговото намаление спада и нивото на лихвата, а оттам намалява и размерът на погасителната вноска. Изменението е влязло в сила от 1 октомври 2012 г.

По-евтини депозити, по-евтини кредити

Намалението на лихвите е за жилищните кредити, тъй като банката приоритетно развива дейността си в този сегмент от пазара. Според данните от отчета на Пощенска банка, публикуван в БНБ, към средата на тази година тя е на четвърто място в сектора по пазарен дял в жилищното кредитиране с 9.6% и обем на портфейла от 899 млн. лв. Преди нея са Банка ДСК (27.8% дял), Уникредит Булбанк (17.6%) и ОББ (13.4 на сто). Според главния изпълнителен директор на банката Петя Димитрова пазарът на ипотечни кредити в момента има потенциал за растеж.
От "Пощенска" обясниха, че "намалението на БЛП за жилищни кредити се дължи на оптимизирането на разходите на банката за привличане на паричен ресурс, което е съпроводено и с подобрение на рисковата премия за клиентите по жилищни кредити". Освен базовия лихвен процент в цената на кредита за крайния клиент се включва и надбавка. Тази надбавка над БЛП е фиксирана за срока на кредита и може да се променя само след изразено взаимно съгласие между страните по договора, посочиха още от банката.

По-ниски погасителни вноски

Първата намалена месечна вноска на съществуващи клиенти с жилищни кредити ще бъде начислена на съответната падежна дата за всеки клиент през ноември 2012 г. Клиентите трябва да посетят обслужващия ги клон на банката, за да получат информация за новия намален размер на погасителните си вноски и актуализирания погасителен план, посочват от кредитната институция.Освен намаление на лихвите на съществуващи клиенти Пощенска банка ще предостави на коректните си клиенти специален талон с преференциални условия за жилищен кредит – без такса за кандидатстване и с половин такса за отпускане на кредит. Талонът може да се използва и от самия клиент, и от негов близък или приятел.В началото на кризата банките увеличиха лихвите заради високата цена, на която набираха депозити от местния пазар - двуцифрени лихвени равнища. Повишени бяха лихвите на т.нар. стари клиенти - тоест по съществуващи заеми. Едновременно с това беше променена методологията за ценообразуване, като тогава SOFIBOR и EURIBOR бяха заменени с индекси (стойност на банковия ресурс), определяни от самите банки, както и бяха включени някои други компоненти, които допринесоха за покачването на лихвите.
Сега освен промоциите за нови клиенти, за които лихвите по ипотеки са на нива от около 6-7%, е логично банките да започнат да свалят и лихвите на старите клиенти. Преди малко повече от месец и Райфайзенбанк обяви, че намалява лихвите по стари кредити.


Капитал Daily, бр.188, 02.10.12, с.17

Продай имота си за 48 часа