0888 11 22 00

Кои са необходимите качества, за да бъдете успешни консултанти на недвижими имоти?

консултанти на недвижими имоти
25 януари 2021

Личностни качества на успешния консултант на недвижими имоти

Работата като брокер на недвижими имоти изисква дълъг и подробен списък от качества, необходими за всеки, който избере кариерно развитие като консултант. Навлизането в професионалната сфера в никакъв случай не е краткосрочен процес, дори напротив, изисква се сериозно постоянство, а срещите с новости се превръща в естествена част от работата. За да бъде успешен, брокерът трябва да умее да балансира между ролята на психолог, анализатор, дипломат и медиатор. С помощта на различните казуси и клиенти, с които се среща ежедневно, консултантът на недвижими имоти надгражда не само професионалните си компетенции, но и личностните си качества. В случай че искате да научите какво трябва да съдържа длъжностната характеристика на брокера, открийте по-подробни детайли в следващите редове.


Целеустременост

Професията брокер на недвижими имоти предполага целеустремеността да се превърне в една от водещите добродетели в характера на работещите в областта. Обикновено заплащането на консултантите на недвижими имоти се основава на процент от сключена сделка. Разбира се, това не изключва възможността за договаряне на твърдо възнаграждение, което да бъде комбинирано с полагащата се агентска комисиона. Тази специфика на заплащането обяснява до голяма степен стремежа и самоинициативността на брокерите. Практиката позволява получаване  на  заслужено заплащане, отговарящо строго пропорционално на вложените време и усилия от страна на консултанта. 

Стремежът към себенадграждане е логично обусловен и от гледна точка на необходимостта брокерът да бъде в крак с актуалните тенденции на пазара на имоти. Динамичността както в процесите на строителство и приложението на архитектурните иновации, така и в спецификите на търсене и предлагане, налагат обогатяването на знанията на брокера да се превърне в постоянна практика. Успешният консултант работи отдадено за своите клиенти, като по този начин си изгражда име и се грижи за образа си. Не забравяйте, че нищо не вдъхва доверие така както препоръката от близък, който споделя опит от първо лице. Поради това един доволен клиент може да се окаже възможност да разширите мрежата си от контакти значително, като ви проправи път към бъдещи успехи. Бъдете старателни и си поставяйте ясни цели още от самото начало. Така ще имате отправна точка, която да ви даде представа за посоката, в която да вървите.

Комуникативност

Добрите комуникативни умения са от особено значение за предразполагането на клиента и установяването на доверие помежду ви. Лекотата в общуването прави впечатление още при първия контакт. От значение обаче е да откриете баланса между прекалената словоохотливост и създаването на усещането, че общувате с отявлено нежелание. Постарайте се да разберете желанията и нагласите на вашия клиент. С един обикновен разговор бихте могли да си проправите път към него, да осъществите по-задълбочен контакт и да се сдобиете с реалистична представа за изискванията и потребностите му. Не разчитайте единствено на чисто протоколните въпроси, а се опитайте да създадете предпоставки за чисто човешка комуникация. Все пак избягвайте твърде офанзивната любезност, тъй като тя по-скоро отблъсква, отколкото да провокира чувство надеждност и спокойствие. Бъдете непринудени и естествени в комуникацията си и позволете на клиентите да ви открият не само в ролята на посредник, но и в позицията на добронамерен застъпник на техните интереси, на когото могат да разчитат без притеснение.


Отношение към детайла

Прецизността е повече от желана черта в характера на брокерите на недвижими имоти. Вниманието към детайла оставя сериозен отпечатък върху мнението на клиентите за вас и работата ви. Често вниманието към подробностите свидетелства за усърдност и взискателност, които могат да бъда високо оценени черти, в случай че бъдат приложени правилно. Педантичността е необходима, за да ръководи етапите на сделката – от огледите, през насрочването на срещи с нотариус до финализирането на покупко-продажбата. Бъдете прецизни и стриктни в спазването на сроковете. Добрата организация почти винаги стои в основата на успешно сключеното споразумение и щастливия клиент.


Емпатия и лично отношение

Емпатията преди всичко е признак за емоционална интелигентност, която е от особено значение при пряката комуникация с хора. Отнасяйте се към всеки клиент с лично отношение и подхождайте с разбиране. Не забравяйте, че вашите клиенти не са специалисти в сферата, те имат набор от изисквания и приоритети, но нямат поглед върху пазара. Вашата роля е да бъдете техните съветници. Изслушвайте ги, анализирайте информацията и се опитайте заедно да откриете най-благоприятния вариант. Подхождайте с разбиране, за да достигнете до единодушна позиция. Може да се наложи да влезете в позицията на медиатор, който да има функцията на мост между купувача и продавача. Защитавайте интересите на своя клиент и бъдете готови да водите „битките“ му рамо до рамо с него. Проявявайте толерантност и съобразителност, мислете в перспектива и влизайте в положението на човека, с когото работите. Винаги се старайте да спазвате добрия тон, бъдете отзивчиви и услужливи. Все пак от малки ни учат, че „добрата дума железни врати отваря“.


Желание за развитие и растеж

Както вече стана ясно, проактивността е ключова характеристика на добрия брокер. Успехът изисква време и е добре да се въоръжите с търпение, за да го постигнете. Казват, че водата си пробива път с постоянство, а не със сила. Бъдете последователни и съхранете живо желанието си за развитие и растеж. Разширявайте компетенциите си, обогатявайте мрежата си от контакти и се старайте да разгърнете потенциала на личностните си качества. Търсете обратна връзка от хората, с които работите, за да откриете къде имате ефикасни резултати, както и в кои аспекти се нуждаете от допълнително развитие. Всеки има своите слаби страни, но във ваша полза е да се опитате да ги овладеете и дори да съуметеете да се възползвате от тях.


 Непримиримост

Непримиримостта е особено важна за развитието ви в професионален план. Прилагайте я както в търсенето на най-добрите оферти на пазара, които да представите на клиентите си, така и в преследването на личните ви цели. Не се отказвайте от потенциални възможности, независимо че изглеждат трудно постижими. Дори напротив, нека ви служат като основна движеща сила и мотивация.


Честност

Добрият брокер е честен и отговорен. Той не се възползва от неетични и неморални похвати за осъществяване на целите си. Бъдете искрени и открити в общуването си с партньорите, колегите и клиентите си. Хитростта често има временен резултат, а впоследствие се налага да заплатим много по-висока цена, отколкото ако просто признаем грешките, притесненията си или незнанието си. Честността е добродетел, която почти винаги ще ви донесе положителен резултат, а не усложнение.


Действията, които ще ви превърнат в отличен брокер


Познаване на пазара отблизо

Ако амбициите ви водят към желанието да се превърнете в отличен професионалист, е необходимо да познавате пазара отблизо. Проучете развитието му, четете специализирани издания, разширявайте личните си компетентности и се допитвайте до съветите и опита на хората, с които работите. Наборът от познания се трупа по естествен начин с течение на времето и благодарение на всяка ваша среща с клиент. Открийте групи или страници в социалните мрежи, в които може да членувате и да обменяте идеи с ваши колеги от страната. Търсете всякакви алтернативни варианти, за да обогатявате мирогледа си и се старайте да бъдете в крак с актуалните трендове на пазара, за да отговорите подобаващо на очакванията.


Умението да преценявате ситуацията реалистично

Умението да преценявате ситуацията реалистично е повече от полезно качество. Истинският професионалист ще се постарае да придобие знания, свързани с конкуренцията на пазара, ценообразуването и видовете строителство. Това ще му помогне да разсъждава практично, а преценките му да бъдат по-точни. Ще успее да пресее офертите, в които не си струва да бъде инвестирано време, ще филтрира безперспективните обажданията и ще бъде подготвен да даде най-точния съвет. За добрия анализ се изискват „тренировки“, така че се опитайте да правите разбор след всяка ваша сделка. Помислете къде бихте могли да постъпите различно, потърсете причинно-следствената връзка и си обяснете защо и как сте/не сте успели да убедите вашия клиент в правотата си


Разбиране на законовите изисквания

Задълженията на брокера на недвижими имоти предполага разбиране на голяма част от законовите изисквания, необходими за осъществяването на покупко-продажба. С тези знания не само спестявате много излишно време и усилия на вашия клиент, но спомагате за по-лесното финализиране на покупко-продажбата/изготвянето на договор за наем и елиминирате допускането на неточности и пропуски. Разбира се, не е необходимо да придобиете юридически компетенции, но се изисква да бъдете способни да дадете препоръки и насоки, за да можете да ориентирате купувача/продавача за точните институции, от които да извади изискваната документация. Вие сте натоварен с отговорността да помогнете в подготовката предхождата срещата с нотариуса и изповядването на сделката. Поради това се постарайте да се информирате изчерпателно, водете си бележки и следете стриктно измененията в законите.
 

Продай имота си за 48 часа