0888 11 22 00

Какво е ипотечен кредит и какви грешки може да допуснем при теглене?

Какво е ипотечен кредит

Един от начините, по който можете да финансирате покупката на новия ви дом е посредством ипотечен кредит. Той обаче има своите особености, с които трябва да сте наясно, преди да пристъпите към тази важна стъпка. Прочетете тази статия и научете повече за ипотечните кредити, кои са най-често срещаните грешки, с които трябва да внимавате и как можете да ги избегнете.

 

Какво е важно да знаем за ипотечните кредити?

Ипотечният кредит представлява заем, който се обезпечава посредством недвижимо имущество. В масовия случай се използва за покупката на жилище. Все пак, съществуват и други причини, поради които се налага тегленето на ипотечен кредит. Такава причина би била нуждата от финансови средства за осъществяване на търговска дейност или реализиране на инвестиционна цел.  

Поради големия размер на отпусканите суми, обикновено периодът на изплащане на заема е със сериозна продължителност – до 35 години. Именно поради това е силно препоръчително хората, които искат да изтеглят такъв тип кредит, да се запознаят подробно  с условията и спецификите на ипотечните заеми. Помислете и за начините, по които ще покривате месечните си вноски, за да не се окажат в тежест за вас. Само така ще можете да вземете информирано решение на база ясни аргументи.

През последните години все повече хора избират финансиране чрез ипотечен кредит. Това се дължи на изгодните лихви по кредитите, както и на по-доброто заплащане в някои професии, позволяващо по-дългосрочна сигурност. Фактор не без значение са и високите цени на наемите. Така човек със стабилни и големи доходи може да предпочете да изплаща вноски по ипотечен кредит, вместо да влага средства в заплащането на месечен наем, за да може впоследствие да придобие собственост върху жилището. Добре е да си отделите време за проучване на различните условия и оферти на банковите институции. Банките обикновено публикуват общите си условия и актуалните промоции на своите сайтове. Естествено, няма как онлайн да получите персонализирана оферта, но все пак се постарайте да стесните колкото се може повече кръга от финансови институции.

Какви са най-често срещаните грешки?

 

Не смятате допълнителните такси

Често подценяван фактор при тегленето на кредит са допълнителните такси, съпътстващи ползването на външно финансиране. За да избегнете попадането в неприятна ситуация, е силно препоръчително предварително да заделите средства, които да използвате в случаи на непредвидени разходи. Ако ползвате услугите на консултантска агенция, то не трябва да забравяте за комисионната за брокера и такса оценка на имота. Нотариалната и общинската такса също са част от допълнителните разходи при покупка на недвижимо имущество. Помислете и за бюджет, който да използвате за ремонт и обзавеждане на жилището, след осъществяването на покупко-продажбата.

 

Не проверявате подробно пазара на недвижими имоти

Друга често срещана грешка сред кредитоискателите е недостатъчното проучване на пазара на недвижими имоти. Преди да вземете окончателно решение за покупката на недвижима собственост, трябва да се запознаете със състоянието на пазара в момента. Имайте предвид, че пазарът на имоти е изключително динамичен и бързо се променя. Именно заради това трябва да проследите какви са темповете на развитие, какво е съотношението между търсене и предлагане и как то се отразява върху цените на имотите в София и другите големи градове.

 

Не работите със специалист

Консултацията със специалист в областта ще ви помогне да се ориентирате в средата и да вземете информирано решение. Брокерът ще ви разкрие общата картина, която ви е необходима, за да бъдете наясно с условията, в които искате да закупите жилище. Дейността на брокерите на недвижими имоти и съветите, с които може да се обърнете към тях са от разнообразно естество. Консултацията може да е свързана както с  юридическата част на сделката, състоянието на имотния пазар, движението на цените на имотите, така и да засегне темата доколко благоприятни са условията за теглене на ипотечен кредит към момента.
Адрес Недвижими Имоти ще ви съдейства в процеса по търсене на най-изгодния за вас ипотечен кредит. Партньорството на компанията с водещия кредитен консултант Кредит Център ще ви предостави възможност да сравните различни оферти и варианти за финансиране на имота и да изберете най-подходящия продукт за вашите нужди. В помощ ще ви бъде и нашият ипотечен калкулатор.

 

Неподходящи условия

Добре е да знаете, че различните банкови институции могат да ви предложат различни условия за отпускането на заем. Част от тези условия са общовалидни, докато други са по-специфични. Затова е много важно да направите проучване относно офертите на банките, за да можете да прецените коя е най-изгодна спрямо вашите потребности. Не забравяйте да прегледате условията и на вашата банка, тъй като е възможно тя да ви предложи по-добра оферта, с оглед на това да ви задържи като свой клиент в дългосрочен план.

Част от задължителните условия са клиентът да може да докаже своите доходи, както и че работи на постоянен трудов договор и не се намира в изпитателен срок. Не по-малко важни са редовното задължително здравно осигуряване и добрата кредитна история. Някои банки имат в своите условия изисквания към възрастта на кандидатите за кредит. Така например кредитоискателят задължително трябва да е навършил пълнолетие, но някои финансови институции определят и горна граница на възрастта, която не бива да надвишава 70 години, към момента на изтичане на срока на кредита. Всичко това обаче е строго индивидуално и зависи от политиката на банката за отпускане на заем за покупка на жилище.

След като получите оферти от банките е време да ги сравните. Обърнете внимание дали ще можете да погасявате редовно вноските и се запознайте подробно с останалите условия, за да не се окажете в невъзможност да обслужвате заема си. Имайте предвид че пренебрегването на обстойното прочитане на договора може да доведе до загуба на правата над закупения имот.

 

Липса на застраховка

Застраховката е един от най-важните елементи при тегленето на ипотечен кредит за покупка на жилище. Ролята ѝ се обвързва с покриването на риска от постоянна неработоспособност или смърт на кредитополучателя. Тя ще предпази вашето семейство от заплащането на допълнителни разходи, в случай на форсмажорни ситуации, които биха ви възпрепятствали да обслужвате кредита си.
Много хора често подценяват този етап от тегленето на кредит, тъй като застраховането на кредитоискателя допълнително оскъпява услугата. Най-добре бъдете подготвени и проучете подробностите около сключването на застраховка, тъй като ролята ѝ е особено важна, особено при тегленето на дългосрочен заем, какъвто е ипотечният кредит.

 

Без предварително одобрение

Преди да пристъпите към търсене на жилище, най-добре проверете дали бихте получили одобрение за заем, с помощта на който да го изплатите. Възможно е да се окажете в ситуация, в която сте намерили дома на вашите мечти, но не сте минали през предварително одобрение. В последствие може да се случи така, че банката отказва да ви отпусне заема и вие няма как да финансирате покупката си. За да избегнете този неприятен момент, най-добре проверете дали отговаряте на условията за одобрение на банките, преди да се впуснете в търсене на жилище.

 

Не сте запознати с подробностите по договора

Сериозен пропуск при тегленето на кредит е пропускането на внимателното изчитане на всички подробности, записани в договора. Факт е че обемът на споразуменията за отпускане на заем е доста голям и отнема време да се прочете, но в крайна сметка става въпрос за отпускането на сериозна сума, която предстои да се изплаща в дълъг период. Бъдете сигурни, че сте запознати с всички условия и няма да бъдете изненадани в последствие. Задавайте въпроси и не се колебайте да поискате съдействието на вашия консултант, който има достатъчно опит в сферата и е наясно с документацията.
 

Продай имота си за 48 часа