0888 11 22 00

Рискове при наемането на имот под наем

Рискове при наемането на имот под наем

Изборът на имот под наем винаги е свързан с известна доза несигурност и редица рискове. Познавайки ги обаче, можете да предотвратите нежеланите последствия. Научете повече в следващите редове.

Най-големите рискове при наемането на имот 

По-бързият печели

Щом пристъпите към търсенето на имот под наем, трябва да имате готовност да реагирате своевременно и да разполагате с нужните аргументи, за да убедите собствениците, че вие сте най-сигурният кандидат, на когото да поверят своето имущество. Атрактивните оферти винаги привличат интереса и вниманието на наемателите, търсещи временен дом, затова е важно да бъдете максимално подготвени да предприемате бързи решения. За целта се опитайте да притеглите наум предимствата и недостатъците на жилището и района, в който се намира то, още при обхождането на помещенията. Така ще прецените в каква посока натежават везните на база на непосредствено придобити впечатления, с което ще направите обоснован избор. Добра идея е да капарирате жилището, за да бъдете напълно подсигурени, че няма да възникнат неочаквани обрати. Откриването на уютен имот, отговарящ на нуждите ви, може да бъде изморителен, времеизискващ и натоварващ процес, който бихте могли да си спестите, ако действате далновидно.
Особено важно е да знаете, че съществува практика някои наемодатели да обявават своя имот под наем, като междувременно с това търсят подходящи за него купувачи. Това позволява на собствениците на подобни жилища да получават допълнителен доход, докато изчакват да се появи идеалната перспектива за сключването на изгодна сделка за покупко-продажба. Тази хипотеза обаче би поставила в трудна ситуация вече нанеслите се наематели, поради което е желателно изрично да се поинтерусвате дали притежателят на набелязания от вас имот има подобни амбиции.

Неизпълнение на договора и нарушаване на правата ви като наемател

Един от най-сериозните рискове при наем е сключването на неизгоден договор, тъй като по този начин ако правата ви като наемател бъдат нарушени, не бихте могли да разчитате на нужната защита. Това обуславя нуждата да обърнете специално внимание на клаузите, разглеждащи различните хипотези при неизпълнение на договора и съответно прилагането на неустойки. Тези условия са със задължителен характер и имат сериозна роля, тъй като в преобладаващата част от случаите именно те стават причина за възникването на спорове и разногласия.
Тук е моментът да се отбележи, че в ролята ви на наемател, имате право да изисквате обезщетение от собственика, ако той реши да прекрати договорните ви отношения преди изтичането на срока, за който е сключено споразумението. В случай че хазяинът нарушава вашите права, то трябва да знаете че бихте могли да му потърсите съдебна отговорност, но е необходимо да разполагате с договор, подкрепен с подписите и на двете страни. В него е важно да бъдат включени ясно описани клаузи.
Все пак трябва да сте наясно, че ако самите вие планирате да напуснете жилището преди крайния срок на договора, то се налага да платите неустойка. Обичайно тя е в размер на един месечен наем. Въпреки това, ако собственикът не спазва своите задължения, вие разполагате с правото да прекратите договора си, без да отправяте предизвестие.

Непокриване на разходите по ремонтите от страна на наемодателя

Разходите за ремонти са също сред аспектите, будещи конфликтни ситуации, което налага да се запознаете с разпоредбите и принципите, по които те се регламентират. Важно е да знаете, че съгласно Закона за задълженията и договорите, големите ремонти се поемат от собственика. Сред тях често попадат сериозните повреди по конструкцията на сградата – поправка на покрив, подновяване на канализационната и водоснабдителна система. Що се отнася до дребните поправки – подмяната на обкова за мебели и пребоядисването, то отговорност за тях има наемателят. По време на пребиваването ви в квартирата, могат да възникнат амортизации на някои от уредите, вследствие на ежедневната им употреба. Имайте предвид, че за отстраняването на такива повреди отново наемателят е този, който е задължен да поеме разходите.
Въпреки споменатите обстоятелства е добре информацията за тези задължения да бъде детайлно описана в договора за наем, за да се избегне излишното напрежение между двете страни, както и рискът от неразбирателства.

Как да избегнете рисковете при избора на имот под наем

Договор за имот под наем

Както вече стана дума, най-добрият начин да подсигурите спазването на правата ви като наемател, е чрез писмено споразумение със собственика на жилището. От значение е да знаете, че съгласно Българското законодателство, сключването на договор за наем има задължителен характер. Въпреки това законът предоставя на двете страни свобода в оформянето на съдържанието, условията и изискванията. 
Чрез договора за наем се регламентират конкретните задължения и права на наемателя и неговия наемодател, благодарение на което проследяването на изрядността в изпълнението на условията е много по-лесно осъществимо, отколкото ако договорът е сключен посредством така наречената устна договорка. Въпреки че тя представлява достъпна възможност за установяване на наемни отношения, значително по-добра алтернатива е да се придържате към писмената форма на споразумение. Това е така, тъй като освен че договорът на хартия дава по-сериозна тежест, той може да бъде приведен като доказателство, в случай че разногласията се налага да бъдат разрешени по съдебен път. 
Тук е моментът да споменем, че макар писменият договор да е значително по-сериозна гаранция за спокойствието и сигурността ви, той невинаги е достатъчен инструмент, с помощта на който да откриете решение на спорен казус. Именно въз основа на това ценен подход е да приложите нотариално заверяване на договора за наем, което изпълнява ролята на допълнителен залог за уреждането на взаимоотношенията между наемател и наемодател.

Съдействие от страна на агент на недвижими имоти

Сътрудничеството на агент на недвижими имоти е от съществено значение в бързото откриване на приветлив имот с достъпен месечен наем. Това е така, тъй като брокерите познават в детайли пазара на имоти и актуалните тенденции, което освен че ви осигурява пряк път към по-атрактивни имоти, елиминира риска от дълъг и изтощителен процес, който в резултат често води до неизгодни сделки.
Работата на експертите в сферата спомага на наемателите да се ориентират в ситуацията. Добрият брокер ще защитава интересите и ще предоставя ценни насоки при възникването на ситуации, изискващи допускането на компромис с първоначалните нагласи и желания на наемателя. 

Ако решите да се доверите на професионален консултант в търсенето на имот под наем, ще се възползвате от още една привилегия – съдействие в изготвянето на документалната част. Брокерите на недвижими имоти имат солиден опит със сключването на различни по естество сделки, включващи контакти с много и разнообразни клиенти. Това им позволява да бъдат наясно с всички капани и порочни практики, които могат да възникнат около сключването на споразумение за наемни отношения. Именно поради това, ако разчитате на услугите на консултант, ще получите професионално изготвен договор, който ще защитава както вашите интереси, така и тези на вашия наемодател.

Агентите на АДРЕС Недвижими имоти разполагат с широка база данни, включваща контакти на множество собственици, отдаващи имоти под наем, като някои от тях все още не са публикували своите оферти в интернет пространството. Това ще ви осигури значителна преднина пред останалите участници на пазара, търсещи своя временен дом. Затова не се колебайте да се обърнете към нас за професионално съдействие!
 

Продай имота си за 48 часа