0888 11 22 00

Как да стана брокер на недвижими имоти? 7 съвета от професионалисти в сферата.

как да станете брокер на недвижими имоти
30 март 2022


Чудите се как да станете брокер на недвижими имоти? Вижте нашите 7 съвета за гарантиран успех на всяко работно интервю.

Какво точно представлява професията на брокер на недвижими имоти?

Професията на брокера на недвижими имоти за много хора е изключително атрактивен кариерен избор. Естеството на работа позволява на брокера да прояви известна свобода при разпределението на времето и задачите си. Професията се слави с възможностите си за бързо и успешно израстване, като в допълнение, работещите в сферата имат възможност за получаване на високи доходи. Служебните ангажименти на консултанта по недвижими имоти дават възможност за срещи с много хора и придобиване на умения от различна специфика. Ако сте водени от любопитство и имате желание да трупате стаж в имотния сектор, то не се колебайте и опитайте късмета си като кандидатствате в агенция, специализирала се в продажба и отдаване на имоти под наем. Преди това обаче се запознайте с нашите 7 експертни съвета, за да научите още подробности за професията.

Как да стана брокер на недвижими имоти – 7 важни съвета 

 

1. Запознайте се добре с пазара на недвижими имоти

Както във всяка сфера, така и тук ще ви бъде необходима известна теоретична подготовка. Проучете пазара на недвижими имоти, за да сте наясно с тенденциите и движението на цените на жилищата. Успешната реализация върви ръка за ръка с отдадеността и стремежа към нови знания. Не си поставяйте граници, що се отнася до канлите, от които черпите информация – четете специализирани издания, влезте в онлайн групи и комуникирайте с колеги от бранша. Така постепенно ще можете да натрупате знания от доказани източници, за да сте напълно наясно с посоката и интензитета на развитие в търсенето и предлагането, както и с ценовите диапазони в районите на града и спецификите на различните видове строителство.

 

2. Развивайте комуникационните си умения

Професията на посредника е неминуемо свързана с интензивна комуникация с много и различни хора. Именно поради тази причина е много важно да умеете да общувате с лекота. Добрите комуникационни умения са ключът към установяване на пълноценни отношения с вашите клиенти. Доброто отношение в комбинация с разбиране нуждите на потребителите ще ви помогнат да спечелите доверието на хората, с които работите. Освен за ежедневни разговори, лекотата в общуването ще ви бъде от голяма полза в кризисни ситуации, когато ще ви се наложи да водите усилени преговори, за да защитите интересите на своите клиенти.

 

3. Научете спецификите свързани със законите

Работата на брокера е свързана с изпълняването и едновременното съчетаване на много задължения. Едно от тях е боравенето с документация, което се свързва с наличие на базисни юридически познания. Консултантът трябва да бъде наясно с цялата документация, необходима за сключването на успешна сделка. Той трябва да може да информира своя клиент както за вида на документите, с които е необходимо да се снабди, така и с местата, от които може да му бъдат издадени те. Този вид умения са високо ценени от потребителите, тъй като спомагат за по-бързото и безпроблемно достигане до сключване на сделка, независимо дали става дума за покупка, наемане и отдаване или продажба на имот.   

 

4. Научете се да правите преговори

Резултатното водене на преговори е неразривно свързано с успешното и правилно вербалното и невербалното представяне, вашата диалогичност и умението ви да усещате хората. За да успявате да убедите двете страни по сделката, трябва да имате много ясни и точни аргументи. Постигането на добри резултати изисква много време и усилия. От значение е да сте последователни и отдадени, както и да се вглеждате в детайлите. Тези безценни качества се развиват с времето и опита, който ще натрупате, но все пак има хора, родени с умението да преговарят. В случай че не сте от тези късметлии, не се отчайвайте – с желание и усилия всичко е постижимо. Все пак е желателно да се подгответе за усърдна работа, ако искате да бъдете максимално полезни на хората, които са избрали да ви се доверят.  

 

5. Бъдете проактивни

Питате се как се става брокер на недвижими имоти? Пътят към успешната кариера изисква постоянно желание за развитие и учене. Бъдете активни и проявявайте самоинициативност по отношение на проучванията. Научете какви са ключовите предимства и недостатъци на един квартал спрямо друг. Когато сте в началото на вашата кариера е особено важно да проявявате проактивност. Желанието за развитие е основополагащо за навлизането в естеството на работата. Затова открийте и научете кои са желаните квартали за покупка и наем на имот и съответно какви са цените в отделните райони. Запознайте се отблизо с нормативната уредба и законите, обвързани с покупко-продажбите. По този начин ще си осигурите една стабилна основа и ще можете да давате максимално експертни съвети на своите клиенти.


Брокерите обикновено работят на райони, затова би ви било полезно, ако се разходите в кварталите, които попадат във вашия обсег. По този начин ще усетите атмосферата и ще получите информация от първо лице за добрите и лошите черти на съответните райони. Не забравяйте, че всеотдайният труд и развитието на уменията не приключват с назначаването ви. Всъщност именно от този момент започва работата ви по същински проблеми и изпълняването на реални задължения. Затова приемайте всяка нова сделка като възможност за развитие и професионално израстване.

 

6. Запознайте се с различни маркетингови техники

Без всякакво съмнение, професията на посредника е съвкупност от много качества и познания от различни сфери. Но освен познания относно юридическата страна на сделката по покупко-продажба и експертни познания относно пазара на недвижими имоти, брокерът трябва да умее да ползва и различни маркетингови похвати.
Често обаче посредниците оставят на заден план развитието на своите маркетингови умения, смятайки че те не са от съществено значение за професионалното им развитие. Добре е да знаете, че владеенето на различни комуникационни техники е основополагащо за подбора на каналите, в които възнамерявате да разпространите обявата за жилище. Добре подбраният комуникационен канал ще ви помогне да стигнете до правилните хора и така да осъществите във възможно най-кратък срок успешна сделка. Затова ако имате желание да се развивате в бранша, то отделете от времето си, за да придобиете или надградите познанията си в областта на маркетинга.

 

7. Развийте финансова грамотност

Добрата финансова грамотност е важна за всяка сфера и длъжност. Предварителната подготвеност в тази насока ще ви помогне да преценявате реалистично обявените цени, а оттам да давате аргументирани съвети относно оценката на имота. Истински отдаденият професионалист ще се стреми да придобива познания относно ценообразуването, конкуренцията и други критерии, свързани с цената на имота. Така ще можете да поставяте по-точни оценки и да преценявате реалистично и аргументирано дадената ситуация.


Добрите финансови познания ще ви помогнат да селектирате релевантните оферти и да не губите излишно време в провеждането на разговори. Добра практика е да се самонаблюдавате и след всяка сделка да анализирате действията и решенията си. Отсейте с какво сте успели да спечелите доверието на човека отсреща, респективно и с какво мислите, че сте го отблъснали. Учейки се от грешките си, ще успявате да израствате в кариерата си на брокер.  
 

Продай имота си за 48 часа