0888 11 22 00

Как брокерската агенция помага за добрите отношения между наемател и наемодател

брокерите съдействат на наематели и наемодатели

Отношенията между наемател и наемодател могат да бъдат много напрегнати, когато всяка страна настоява за изпълнението на нейните изисквания и не е готова да отстъпи. В моменти като тези и много други, брокерите идват като спасение. Научете повече за тяхната роля и защо си струва да им се доверите в настоящия текст.

Ролята на брокера при сключването на сделка за имот под наем

Определяне и договаряне на реална пазарна цена

Определянето и договарянето на реалната пазарна цена на недвижимия имот не би могло да бъде извършено само въз основа на предлаганите в района аналогични жилища. В това се изразява едно от задълженията на брокерските агенции и работещите към тях консултанти. Те представят своята гледна точка въз основа на придобития им опит и знания от ежедневните си срещи с клиенти. Основно предимство при сътрудничеството с брокер на недвижими имоти е, че той може да постави възможно най-безпристрастна и отговаряща на действителността цена. Това е така, тъй като повечето наемодатели често не съумяват да открият недостатъците на отдаваното от тях жилище, защото го свързват с мили и приятни спомени. Този подход обаче често води до изкуствено завишаване на наемната цена, което възпрепятства представянето на конкурентна за пазара обява. Тук идва ролята на брокера, чието крайно становище е продиктувано изцяло от рационалното разглеждане на обстоятелствата, което неминуемо ще благоприятства върху ефективността на отправеното към клиентите предложение.

Съдействие при оформянето на обявата

Няма как да говорим за постигане на изгодна сделка, без да споменем съществената роля на нейното оформление и представяне. Ключов момент за привличането на интереса на потенциалните наематели на вашия имот се състои в изготвянето на атрактивна обява и в подбора на правилни канали, в които да бъде рекламирана тя. Много често наемодателите, които решават сами да търсят квартиранти, се обезкуражават и губят търпение, тъй като не са подготвени за протяжността на процедурата. Забавянето често се дължи както на вече споменатата неправилно поставена наемна цена, което води до застояване на офертата, така и на други фактори като широкоразпространената, но погрешна практика офертата да бъде безразборно публикувана в множество сайтове. В каквото и да се състои причината за слабия интерес, крайният резултат е само един – незадоволителни резултати.
Брокерите на недвижими имоти са наясно, че за функционалната реклама не са необходими множество канали, а такива, които вършат работа. Освен това експертите в сферата имат базисни маркетингови умения, които им позволяват да отправят точните послания към правилната таргет аудитория и то в прецизно избран момент. Така макар и да познавате своето жилище като петте си пръста, няма как да постигнете същата ефективност, защото не сте запознати с профила на наемателите.  Именно затова ако изберете да се доверите на консултантски услуги, ще се възползвате от сериозно предимство в постигането на заветната цел – бързо и изгодно споразумение.

Сключване на win-win сделка и за наемателя, и за наемодателя

Сключването на сделка, която да бъде еднакво удовлетворяваща и за двете страни се постига чрез внимателно изготвени договорни отношения, които биват подкрепени от допълнителни документи. По този начин се гарантират сигурността и спокойствието както на наемодателя, така и на неговия наемател, което се превръща в win-win сделка за двете страни.
За целта все по-често споразумението за договорни отношения е съпътствано от приемо-предавателен протокол. Той представлява детайлен списък на оборудването и обзавеждането на жилището. В него е хубаво да бъде описано и какво е общото състояние на имота при нанасянето на наемателя. Прилагането на приемо-предавателен протокол е особено ценна практика, тъй като при установяване на повреди и неизправност на електроуредите и влошаване на вида на имота, към момента на освобождаването на жилището страните могат да се позоват на предварително вписаната информация. Подписаният от тях протокол е от помощ както на наемодателя, стремящ се да запази имота си от недобросъвестни наематели, така и защитава квартирантите, които понякога неоснователно стават обект на неправомерни обвинения от страна на хазяите. Именно поради това и двете страни имат интерес съдържанието на документа да е възможно най-изчерпателно и добре представено.
Тук услугите на брокера на недвижими имоти са особено необходими, тъй като специалистите от бранша са много добре осведомени за детайлите, които най-често стават причина за бурни разногласия. С тяхна помощ бихте могли да избегнете неприятните емоции и тежките спорове, тъй като зад гърба си ще разполагате със сериозни аргументи, представени черно на бяло.

Поставяне на клаузи в договора, които да защитят и двете страни

Консултантите в сферата на недвижимите имоти могат да разчитат на предимство, което нито наемателите, нито наемодателите притежават – сериозен предишен опит в сключването на сделки за отдаване и наемане на жилища. Това им помага да предвидят поставянето на клаузи в договора, които да защитят интересите и на двете страни. По този начин бихте могли да си спестите недобре изяснените условия, които често водят до конфликти и финансови загуби. Брокерът ще съдейства при съставянето на различни клаузи, които регламентират правата, задълженията на страните. С тяхна помощ ще бъдат уточнени важни обстоятелства като: кога договорът може да бъде предварително прекратен, какъв е срокът за подаване на предизвестие, както и при какви ситуации ще можете да получите неустойка

Защо си заслужава да се доверите на брокер?

Познава имотния пазар 

Първостепенно основание, което да наклони везните към отдаването на имот с посредник се крие в професионалните познания на брокерите и техните задълбочени наблюдения върху пазара на имоти. Срещите с клиенти от всякакво естество им помага да придобият реална представа за актуалните изисквания и нужди на наемателите, така и за техните колебания и притеснения. Това е от водещо значение при провеждане на огледи, тъй като дори вашият апартамент да не отговоря на 100% от критериите на търсещите, познавайки профила на наемателите, добрият брокер може да повлияе на техните нагласи и да насочи вниманието им към неоспоримите предимства на жилището. В допълнение към това той би могъл да ви предупреди за евентуалните рискове и начините, по които може да ги елиминирате. 

Има достъп до повече наематели

Без значение дали сте наемател, или наемодател, брокерът на недвижими имоти ще ви бъде ценна подкрепа, тъй като разполага както с широка база контакти на клиенти, така и с данни за отдавани жилища. Имайте предвид, че част от тях може дори все още да не са обявени в съответните платформи. Това помага на агентите да имат готовност да реагират своевременно и възможност да предлагат различни алтернативни решения. По този начин ще редуцирате времето за търсене на идеалната възможност. Не бива да подценявате като фактор и обстоятелството, че работата с консултант ще ви спаси от задължението да провеждате безкрайни телефонни разговори, да пресявате истински заинтересованите наематели, да отговаряте на безцелни въпроси и да организирате огледи. За всичко това ще има отговорност да се погрижи вашият брокер.

Познава юридическите и законодателни условия

В агенцията за недвижими имоти работят добре обучени и подготвени брокери, които познават юридическите и законодателни условия. Това е от изключителна важност за сключването на изгодна сделка, която ще ви спести притеснения и неудобни моменти на по-късен етап. В допълнение брокерите ще ви дадат напътствия за различни начини, посредством които ще подсигурите спокойствието си – като например да заверите нотариално договора си за наем или да поискате депозит. Трябва да сте наясно, че ако все пак предпочетете да отдадете своя апартамент без намесата на посредник, ще е необходимо да отделите време и усилия, за да се подготвите и запознаете поне с основни познания от правно естество.

Продай имота си за 48 часа