0888 11 22 00

Рисковете при отдаването на имот под наем без брокер

при отдаването на имот под наем

Процесът по подбор на подходящи наематели в някои случаи може да се окаже далеч от очакваната представа за лесна, бърза и безпрепятствена сделка. Обикновено собствениците решават да предприемат отдаването на имот без посредник, като по този начин целят да спестят от разходите, предвидени за агентска комисионна. В допълнение към това често сред тях битува и убеждението, че наемателите проявяват по-голям интерес и предпочитание към оферти, обявени като „апартамент от собственика“. Трябва обаче да имате предвид, че отдаването без брокер крие редица рискове, които е необходимо да обмислите дали си струва да поемете. Ако искате да избегнете евентуални неприятности при отдаване на имот под наем, в следващите редове ще откриете как да ги предотвратите.


Рискове при отдаване на имот без брокер

За да разберете в какво всъщност се изразяват рисковете при отдаване на апартамент без брокер, преди всичко е необходимо да си дадете сметка доколко добре познавате пазара на имоти към настоящия момент. Имате ли реална представа за това какво е съотношението между търсенето и предлагането на имоти под наем, както и какви са последните тенденции в изискванията на купувачите? Можете ли да прецените правилно предимствата и недостатъците на вашето имущество и въз основа на тях да му поставите съобразен с обстоятелствата месечен наем? Това са въпроси, за които е необходимо да разполагате с нужните компетенции и наблюдения, с помощта на които да изградите своя подход.

Трябва да имате предвид, че откриването на отговорни наематели до голяма степен зависи от вашата подготвеност. Точно в това се състои едно от основните предимства при сътрудничеството с брокер на недвижими имоти. Професионалните консултации на клиентите обхващат както солидни знания в сферата, така и необходимите юридически компетенции, които са от изключително значение при сключването на договор. Не бива да се подценяват и техните комуникационни умения, които са особено ценни в общуването с потенциалните наематели, уговорянето на огледи и воденето на преговори. Професията е изключително комплексна и изисква както прилагането на редица експертни качества, така и използването на така наречените меки умения. Сред тях попадат: аналитично мислене, дипломатичност, способност за разрешаване на проблеми и т.н. Именно поради тези обстоятелства трябва да сте наясно, че при отдаването на имот под наем са необходими много повече способности, отколкото на пръв поглед изглежда. В какво обаче се състоят основните рискове?


Достъп до по-малко клиенти

Трябва да сте наясно, че когато търсите сами наематели, достъпът ви до до тях е значително ограничен. Голяма част от наемодателите не вземат предвид обстоятелството, че брокерите на недвижими имоти разполагат със сериозна база данни, която се обогатява ежедневно. Това им помага да бъдат полезни както на хора, целящи закупуването или наемането на имот, така и на клиентите, интересуващи се от отдаване или продажба на недвижимо имущество. В много случаи обаче собствениците на имоти решават да не разчитат на консултанти, тъй като искат да установят директен досег със своите потенциални наематели. Обикновено тези наемодатели са водени от желанието да определят сами условията по споразумението и държат комуникацията да бъде поверена в техните ръце. В някои случаи този подход дава добри резултати, особено когато наемодателят е отдаден в менажирането на  процеса. Често обаче притежателите на имоти подценяват времето като фактор, а с него и безкрайните телефонни разговори, безпредметни въпроси и възникването на перипетии от организационна гледна точка. 
Не бива да се пренебрегва и ролята на професионално изготвената обява и добре представените детайли в съдържанието ѝ. Имайте предвид, че определението “едностаен апартамент от собственик” едва ли ще бъде достатъчно, за да отличи вашата оферта от стотиците други публикувани обяви.


Неразбиране на законовата рамка при отдаването на имоти

За да сключите изгодно споразумение, което няма да се окаже предпоставка за възникването на трудно разрешими казуси, е необходимо да сте наясно със законовата рамка при отдаване на имот под наем. Докато за вас това е поредното предизвикателство, пред което се изправяте в търсенето на наематели, брокерите на недвижими имоти са напълно подготвени. Те умеят да боравят с различните документи, съпътстващи уреждането на договорните отношения и могат да преценят дали условията в споразумението са реално във ваша полза. Добрите брокери имат сведения за порочните практики, с което ще ви помогнат да избегнете попадането в техния капан. Агентите също така могат да ви дадат ценни напътствия, с които да подсигурите спокойствието си като например: да заверите нотариално договор за наем, да приложите приемо-предавателен протокол или да поискате депозит. Ако се доверите напълно на практическите познания на специалистите в сферата, ще можете да разчитате и на детайлно изготвен договор с подробно разписани клаузи. По този начин ще си спестите притеснения и неудобни моменти на по-късен етап. Ако все пак изберете да отдадете имота си под наем без посредник, то отделете си нужното време, за да се подготвите и да разчитате поне на базисни познания от правен аспект.


Сключването на неизгодна сделка

Тук е моментът да отбележим, че всяка сделка, без значение от нейното естество, крие рискове. За разлика от продажбата на имот, обаче отдаването под наем изисква дългосрочни взаимоотношения със наемателите. Това е от сериозно значение, тъй като невинаги по време на оглед наемодателите могат да преценят правилно и опознаят бъдещия обитател на техния имот. В много случаи именно тази първа погрешна представа се оказва предпоставка за възникване на разногласия и конфликти в бъдеще. Разбира се, отдаването на имот с посредничеството на агент не е гаранция за сключване на изгодна сделка и постигане на коректни взаимоотношения. Професионалната преценка на брокера и опитът му в комуникационен план обаче могат да ви послужат като ценна отправна точка. По този начин по-лесно бихте могли да добиете реални впечатления за човека отсреща. В допълнение към това, агентът ще се заеме с отговорността да представи конкретните ви изисквания и желания, така че да елиминира риска от потенциални неразбирателства. Все пак не забравяйте, че сключването на изгодна сделка не се измерва само чрез постигането на консенсус при определянето на солидна месечна вноска за наем, а намира проявления и в много други обстоятелства.


Тромава процедура с неудовлетворяващи резултати

Както вече стана ясно, едно от най-съществените условия за успешно сключване на сделка е професионално изготвената обява и съответно нейната реклама. В случай че предприемете сами търсенето на наематели, трябва да се въоръжите със сериозно търпение. Дори при активен интерес от страна на наемателите, процедурата в някои случаи е тромава, като за това имат роля различни фактори. От обявяването на занижена или твърде висока цена за наем, през избора на грешен канал за разпространение на информацията до широкоразпространената, но погрешна, практика офертата да бъде безразборно публикувана в множество сайтове. Изходът от всички споменати до момента алтернативи обаче е един – неудовлетворяващи резултати. 
Важно е да знаете, че добрата реклама се основава на отправянето на правилни послания към подходящо избрана целева аудитория в точния момент. В длъжностната характеристика на добрия брокер присъстват и завидни умения в сферата на маркетинга, което играе съществена роля в постигането на заложените цели. Не забравяйте, че докато вие като наемодател познавате всички преимущества на вашия имот, то брокерът е запознат както с тях, така и с профила на наемателите и техните основни изисквания. Поради това, ако изберете да си сътрудничите с консултант по недвижими имоти, ще разполагате със солидно предимство в достигането до правилните клиенти.


Как да откриете добър брокер?

Сред отличителните качества на добрия брокер са умението му да изслушва и способността да се съобразява с вашите критерии, но и да дава своите експертни насоки при необходимост. Той има дипломатичен подход, но умее да предразполага своите клиенти към открит разговор. Добрият брокер е адаптивен, готов да търси различни възможности, за да удовлетвори изискванията ви и да предлага решения на вашите тревоги. Подготвеният агент разполага със солидни познания, завиден практически опит и добре развита мрежа от контакти, изградени в течение на времето и деловите ангажименти. Изпълняващият съвестно задълженията си консултант работи в агенция, ползваща се с добро име в професионалните среди, с доказан опит и богата история.

Именно поради тази причина може изцяло да се доверите на брокерите на Адрес Недвижими Имоти. АДРЕС е най-голямата българска агенция за недвижими имоти в България, в която работят над 500 професионално обучени консултанти. Вижте услугите за наемодатели, които предлага Адрес. Зад гърба си имаме 28-годишен опит и безброй щастливи клиенти. Не се колебайте да станете един от тях! 

Продай имота си за 48 часа