0888 11 22 00

Анализ на пазара на недвижими имоти през 2020

Анализ на пазара на недвижими имоти през 2020

През изминалата година АДРЕС Недвижими имоти отчита 15% ръст на сключените сделки в София спрямо 2018 г. За същия период статистиката на Имотния регистър показва, че броят на покупко-продажбите в столицата е нараснал с едва 5.4%. При цените се отбеляза стабилност – тенденция, която ще се задържи и през настоящата 2020 г. Много от хората, които дълго изчакваха подходящия момент, за да направят покупка, предприеха действия, като голяма част от сделките се правят с цел инвестиция. Причина за това са атрактивните банкови условия и значителното забавяне на растежа на цените. 

 

Анализ на пазара на недвижими имоти през 2020

Интересът към обзаведени и ремонтирани жилища се повишава. Това води до покупка на по-скъпи имоти. А оттам и покачване на средните нива на реализираните продажби. Данните на АДРЕС Недвижими имоти показват ръст от 7.13% на средните цени на имотите в София. 
В повечето квартали на столицата се наблюдава задържане на цените на стандартния профил на имотите. Минимално покачване има в районите с ограничено предлагане на ново строителство, където има засилено търсене. В част от източните райони пък са налице надценени оферти от индивидуалните продавачи.
В южната част, където преобладава новото строителство, сделките се сключват в етап на строеж. Причината са по-изгодните условия, с което се обяснява и по-малкото покачване в квартали като Манастирски ливади.

 

Търсене и предлагане

Традиционно предпочитаните имоти са двустайните апартаменти, с добра транспортна обезпеченост. При покупките за собствено ползване най-силно влияят характеристиките на имота и сградата, усещането и комфортът, които създават.  
При старите апартаменти, особено панелните, продавачите постигнаха най-добрите възможни цени за жилищата си. Предвид увеличаването на предлагането натискът върху по-старите имоти ще се увеличи. Експертите от АДРЕС съветват собствениците на стари и панелни жилища, които обмислят продажба да се възползват от текущите условия на пазара. Тяхната конкурентност спрямо новите проекти, които се реализират в  момента, намалява и това ще повлияе върху времето за откриване на купувач и цената, която той би платил за дадения имот.   

 

Ценови нива

Спрямо ценовите нива на сделките могат да бъде обособени 3 сегмента с приблизителни дялове. Най-масовите – 29% от всички, са на стойност между 70 000 и 100 000 евро. Другите два сегмента са с почти равен дял. Покупките от 100 000 до 150 000 евро имат минимален ръст спрямо 2018 г. и представляват 23%, а имотите между 50 000 и 70 000 са 22% от всички сделки на компанията.

 

Все по-чести отстъпки от цената

По-големият избор пред купувачите им дава увереност за преговори по офертната цена. Близо половината от сделките на компанията са сключени след коментар. Отстъпките от цените са в диапазона 1000-5000 евро. Част от клиентите успяват да договорят понижаване на офертата с между 5000 и 10 000 евро. С минимални дялове са покупките с по-значителни отстъпки - от 10 000 до 20 000 евро и над 20 000 евро.

 

Основните купувачи

Хората на възраст между 26 и 35 години като новите купувачи на пазара на недвижими имоти. Те представляват 39% от всички клиенти и вече променят основни характеристики в сегмента. По-бавно пристъпват към сделка, провеждат повече огледи и често търсят завършени и обзаведени жилища, в които могат да се нанесат веднага. Според експертите от АДРЕС Недвижими имоти клиентите са склонни да платят по-висока цена за имот в новопостроена сграда, ако тя отговаря напълно за усещането им за качествена среда на живот. Сериозен интерес предизвикват и обзаведените имоти след направени подобрения. В тези случаи разликата в цената спрямо необзаведено жилище за ремонт може да достигне 25%, които обаче се компенсират със спестените време и усилия преди нанасянето.
Новите купувачи налагат и прилагането на нов подход от страна на консултантите. Те трябва да бъдат по-мобилни и приспособими към ритъма на живот на този тип клиенти. Същото важи и за строително-инвестиционните компании, които трябва да съобразят сградите си с особеностите на това поколение.

 

Сделки извън столицата

В страната пазарът на жилища се характеризира с висока активност. Основен двигател в повечето градове са ниските лихви по кредитите, макар делът на покупките с ипотека в областните градове да е по-нисък от този в столицата. Средните цени на имотите бележат умерен ръст около 5%. 

 

Пазарът на недвижими имоти в Бургас

Бургас изпреварва столицата по ръст на сключените сделки на годишна база – повишението е с 6.42%. Въпреки че банковото участие в покупките отслабва – от 43% през 2018 до под 30% за 2019, пазарът привлича хората със свободни средства, които търсят възможности за инвестиция. Клиентите, които избират жилище за лично ползване, се ориентират към новото строителство. Интересът е основно към функционални сгради с висока енергийна ефективност.  

 

Пазарът на недвижими имоти във Варна

Засилен интерес за покупка на жилище в курортните комплекси около Варна отчитат експертите за 2019 г. В градската част, най-търсени са двустайните и тристайните апартаменти. Предпочитани са централните части и районът около Морската градина. Увеличава се броят на хората, които купуват жилища за собствено ползване, като доминират тези под 40-годишна възраст. 

 

Тенденции на пазара на недвижими имоти в Пловдив

В Пловдив до средата на годината се наблюдава задържане от страна на купувачите, продиктувано от очакванията за покачване на лихвите. Към третото тримесечие обаче активността се възвръща. Запитванията нарастват, като сделки сключват дори клиентите, които оглеждат пазара, без да имат сериозни намерения за покупка. Повишава се интересът  към западните райони, които привличат с по-широки улици и междублокови пространства. Южните квартали се утвърждават като предпочитани от хората с по-малък бюджет. 

Продай имота си за 48 часа