0888 11 22 00

2/3 от продажбите са на 2-стайни и 3-стайни жилища

2/3 от продажбите са на 2-стайни и 3-стайни жилища

70% от реализираните през 2014 г. продажби се падат на двустайните и тристайните жилища, ка то тенденцията се запазва и в началото на 2015 г. Тези апартаменти се купуват най-вече за лично ползване, обяснява Калоян Богданов от агенция АДРЕС. В началото на новата година продължава да е валидно правилото от 2014 г., че хората наистина внимателно подбират в какъв имот да вложат парите си.

Не се хвърлят на първото им попаднало жилище, а изчакват и оглеждат по-дълго време. "Активните купувачи са по-млади семейства или хора, продали имота си, които търсят да купят друг, по-голям апартамент", обяснява Калоян Богданов от агенция АДРЕС. Според него двустайните апартаменти са много атрактивни главно за да бъдат дадени под наем. Тоест купувачите не се нанасят в тях, а ги търсят предимно за инвестиция.

Цените на наемите за подобни жилища вървят добре и това стимулира пазара. Още през 2014 г. Започва тенденцията за увеличение на цените на имотите в големите градове. "По данни на НСИ средните пазарни цени на жилищните имоти по тримесечия общо за областните центрове отбелязват ръст, който е по-осезаем през третото тримесечие на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. - 1,77%", обясняват още от АДРЕС.

При брокерите от тяхната агенция са реализирани продажби на средна цена от 650 до 750 евро на квадратен метър.

Кой се интересува от покупки?

Два са основните профили на купувачите през 2014 г. В единия случай те са млади хора под 30 г. с добри позиции и постояннаработа. Текупуват първия си жилищен имот. В другия попадат по-улегнали жители на големите градове на средна възраст 45-50 години. Тесе насочваткъмимоти,за да ги използват като инвестиция. Или да ги дават под наем, или да ги използват в бизнеса си. През 2014 г. Около 2/3 от клиентите на АДРЕС извършват покупката си с лични средства. Това е предпочитан модел,защото не се плащат лихви на банките за отпускани кредити. Останалата 1/3 вземат заеми. Има и малка част, на която финансовите институции отказват да отпуснат средства. "Делът на хората, на които банките не дават кредит, е сравнително малък, тъй като между банките съществува конкуренция за клиенти. Препоръчваме на купувачите,коитоискатда се сдобият с имот, да секонсултиратс кредитен специалист, който би им помогнал да направят правилния избор сред офертите на финансовите институции", допълва Калоян Богданов.

Именно промените в банковия сектор оказват влияние върху пазара на имоти през 2014 г.

Най-голямо въздействие е имал фактът, че лихвите по депозитите спадат, а и недоверието и несигурността в банките. Другият фактор,който е повлиял върху броя на продажбите, е спирането на спада в цените на жилищни имоти през 2014 г. През третото тримесечие на 2014 г. се възвръща и търсенето на големи бизнес сгради. Данните са на Националния статистически институт. "Желаещите да строят нови жилища и други сгради намаляват, но интересът към административни и офис сгради е нараснал през третото тримесечие на 2014 г. Утвърдените строители успяват да продадат 80% от жилищата без акт 16. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7,3%", обясняват от АДРЕС.

 

168  часа, бр.4, 30.01.15, с.18R0     

Продай имота си за 48 часа