0888 11 22 00

55% от имотите са купени с ипотечен кредит

55% от имотите  са купени с ипотечен кредит

Строителите се фокусират върху високия сегмент, което може да предизвика недостиг на по-достъпни, бюджетни жилища

Банковото кредитиране и новото строителство това са двата основни двигателя на пазара на жилища през 2016 г., които ще продължат да действат и през2017 г. Прогнозите за развитие на пазара са положителни най-вече за София и големите градове заради по-доброто състояние на икономиката и миграцията.


Пазарът все още е далеч от активността и сделките, които имаше в годините на бума (до 2007 г.), коментира на пресконференция изпълнителният директор на „Адрес Недвижими имоти" Георги Павлов. Цените също нарастват плавно и умерено.

 

По-резкият ръст на цените в някои квартали се обяснява с бума на новото строителство и фокусът на инвеститорите в по-високия ценови сегмент. Това има реална опасност да предизвика недостиг на по-достъпни жилища за хората с по-ниски и средни доходи.Новото строителство освен това, води и до частично забавяне на продажбите. Заради постепенното насищане на пазара вече се вижда как се забавя времето за реализация на имотите.Данните на агенцията показват, че през миналата година 55 % от сделките с жилища са сключени с ипотечен кредит. За сравнение, делът им през 2015 г. е бил 50%, а през 2014 г.-45%.„Кредитирането през 2016 г. стана значително по-лесно спрямо предход-ните години. Сделки сключиха много купувачи, които са имали тази цел още през 2014 г., но не са получили необходимия заем", коментира Павлов. Тенденцията се очаква да се задържи и през 2017 г. Активни са и рефинансиранията на стари ипотечни кредити, но за тях няма точни данни. Това води до разширяване на кръга купувачи и с хората със стабилни средни доходи.Така активността на пазара на имоти в София отчита ръст от 9% през миналата година. В цялата страна увеличението достига 6-8%, показват данните на компанията.В София цените отчитат ръст от 7-10% през 2016 г. в зависимост от квартала. Темповете на увеличение обаче са се забавили чувствително през втората половина на годината, тъй като купувачите започват да не толерират прекалено високи цени, коментира Павлов.


Същата тенденция е валидна и за останалите големи градове в страната, като увеличението, отчетено според данните на компанията, достига 4-7%.


Политика, бр. 663, 10.02.17, с. 26+27

Продай имота си за 48 часа