0888 11 22 00

Как успешно да подготвите вашия имот за продажба? 7 съвета от Адрес

имот за продажба
13 ноември 2023

Предстои ви продажбата на имот и не знаете от къде да започнете в процеса по неговата подготовка? Често клиентите, които обявяват имота си за продажба, са недобре подготвени относно всички тънкости, съпътстващи процеса. За достигането до сделка и осъществяването на успешна такава, е необходимо да се подходи стратегически, така че продавачът максимално да оптимизира процеса и да реализира успешна покупко-продажба – в това число определяне на разумна цена, период, в който се продава, начин на продажбата – със съдействието на брокер, или пък без, маркетинг подходи в процеса и други. И дори всички тези фактори да са отчетени и изпълнени, намирането на купувач и осъществяването на успешна сделка може да отнеме време. Как да достигнете до всички потенциални купувачи и представите жилището си във възможно най-добрата му светлина, четете в нашата статия. 

 

Значението на добрата подготовка за продажбата на един имот

Добрата подготовка на вашето жилище несъмнено ще ви даде преднина в процеса, особено ако имате предварително дефинирани цели – дали вашият приоритет е бързото осъществяване на сделка, или пък получаването на оптимална за имота цена. Независимо вашата лична цел, подготовката на жилището ще ви помогне да извлечете възможния максимум от сделката. Ето кои са нашите 7 съвета. 

 

7 съвета от Адрес за продажба на имот

 

1. Оценка на имота

Когато става въпрос за продажбата на недвижимо имущество, един от първите въпроси, на които следва да си отговорите като продавач, е цената, за която ще го обявите на параза. Тя трябва да е както оптималната за самите вас стойност, така и сума, която отговаря на текущото пазарно състояние. Често собствениците се водят от своя сантимент към имуществото си и го обявяват на прекалено висока цена, която отблъсква купувачите и затруднява процеса по неговото реализиране. За да избегнете определянето на неправилна пазарна цена, е препоръчително да разберете неговата реална стойност. Това се случва чрез оценка на жилището, извършваща се от лицензиран оценител, който борави с професионални методи на оценяване и изготвя експертно становище за стойността на един недвижим имот. Методът за оценяване се избира на база целта на оценката – например сделка на свободния пазар или обезпечаване на заем. 

 

2. Подобрения и ремонти

На първо място е важно да подготвите жилището, като го изчистите от всички ненужни вещи в пространството. При наличие на мебели в имота, обърнете внимание на повърхностите и почистете всички тях от прах и други замърсявания. Внимателно огледайте помещенията и се погрижете за всички малки несъвършенства, които съвсем естествено са се появили във времето.

В случай че някои от мебелите и уредите са се амортизирали, можете да помислите за замяната им с по-нови. Това ще окаже влияние и върху цената на жилището и ще покачи неговата стойност. 

 

3. Професионални снимки и видеа

Първото впечатление за жилището, което потенциалните купувачи разглеждат, те придобиват от публикуваните в обявата снимки и видеа. Именно това води до реален интерес от тяхна страна, поради което е от съществено значение публикуването на снимков материал с високо качество. Преди да пристъпите към заснемането му обаче, бъдете сигурни че имотът е приведен в отличен вид. 

Несъмнено предимство за вас би било и публикуването на видеа. Те служат като виртуална разходка из жилището, което допълнително улеснява клиентите и минимизира възможни разочарования от тяхна страна. 

Професионалните снимки и видеа ще поставят началото на едно доверие между двете страни, което е ценно и занапред в процеса. 

 

4. Обмислете работата с брокер на недвижими имоти 

Решението дали да осъществите продажбата със или без съдействието на посредник, в лицето на брокера на недвижими имоти, зависи от индивидуалните ви нужди и цели. Но работата с агент несъмнено може да ви улесни в процеса – той не само ще ви спести сериозна част от задълженията и отговорностите ви, но и ще минимизира всеки потенциален риск, който може да възникне в процеса. Посредникът познава пазара отблизо и ще използва експертизата си, за да ви насочи кога е най-подходящият момент за продажбата му. 

Друго негово предимство е правилното позициониране на жилището сред останалите на пазара. Това включва неговото обявяване както онлайн, така и офлайн. Професионалните агенции за недвижими имоти с дългогодишен опит на пазара познават работещите канали и използват именно тях в процеса. Не само – ще позиционират имота ви и офлайн, и ще го предлагат на клиенти, които имат реален интерес към такъв тип жилище. 

 

5. Предварително подгответе документите

На първо време бъдете в готовност да представите пред клиентите документи, касаещи характеристиките на жилището – например квадратурата му по документи, както и други подробности. 

 

6. Подгответе се за въпроси

Предварително помислете за възможни въпроси от страна на потенциалните купувачи, следователно и техните отговори. Често те се отнасят до характеристиките на самия имот, но е възможно да получите и такива относно съседите, удобствата в района и наличието на транспортни средства. 

 

7. Доверете се на една агенция

Важно е да имате предвид, че публикуването на обявата ви в множество имотни портали не гарантира бърза продажба. Разпространението в няколко, но правилните за целта канали, има много по-сериозен ефект за реализирането на жилището. Когато си сътрудничите с една агенция, но с доказани професионалисти и дългогодишен опит, те ще се заемат с това да позиционират обявата ви на най-подходящите места. А с това неминуемо идва и успешната продажба. 
 

Продай имота си за 48 часа