0888 11 22 00

Какво трябва да знаем при продажба на имот? 6 съвета от Адрес

при продажба на имот

Продажбата на имот в България има своите тънкости. Разберете кои са те в нашата статия и направете успешна сделка.

 

6 важни съвета при продажба на имот

1. Консултирайте се с адвокат

Консултацията с юрист е задължителна, преди да започнете да предлагате имота си за продажба. Адвокатът може да ви даде ценна информация относно документите, необходими ви за осъществяването на сделката. След подписването на предварителния договор, продавачът разполага с ограничено време за тяхното набавяне. В случай че не успее да се сдобие с цялата документация в срок, подлежи на санкция, която предвижда връщане на капарото в двоен размер. В този смисъл, адвокатът освен че ще ви спести излишни разходи, също така ще ви помогне да избегнете безрезултатно лутане, като ви спести ценно време.

 

2. Направете задълбочено проучване за определяне на цената

Предварителното проучване на пазара на жилища ще ви помогне за правилното определяне на цената на имота. Имайте предвид, че пазарът на имоти е изключително динамичен и бързо се променя. Именно заради това трябва да проследите какви са темповете на развитие, какво е съотношението между търсене и предлагане и как то се отразява върху цените на имотите в София и другите големи градове.

Не се доверявайте на всяка обява в интернет пространството, тъй като шансът да попаднете на такава на мнима агенция е голям. В този случай, подобни предложения не биха могли да ви послужат за ориентир относно цените на жилищата в момента. За целта най-добре се доверете на надеждна агенция за недвижими имоти, която ще ви даде реална оценка на пазара на жилища в момента и ще ви консултира за правилния момент, в който да пуснете жилището си в продажба.

АДРЕС Недвижими имоти е най-голямата българска агенция за недвижими имоти в България. От създаването си тя постоянно разширява дейността си и днес предлага професионални услуги в най-голямата мрежа офиси на територията на цялата страна. Консултантите на АДРЕС ще изготвят за вас индивидуален сравнителен пазарен анализ. Той се базира на реално сключени сделки за имоти в дадения район и дава информация както за реалните ценови нива, така и за търсенето и предлагането в него. Ще получите и ценни насоки как да направите жилището по-привлекателно за купувачите.

 

3. Представете атрактивно и реалистично имота

Атрактивното и реалистично описание на имота ще привлече вниманието на купувачите и ще им помогне да се ориентират за неговите предимства. Желателно е информацията да бъде възможно най-изчерпателна, за да може да дадете максимално реална представа за спецификите на недвижимото имущество. Препоръчително е в описанието да включите екстрите и удобствата, с които то разполага. Именно характеристиките ще привлекат вниманието на купувачите, тъй като те имат ролята да отличат апартамента ви сред всички останали. Сред най-популярните удобства на едно жилище се нареждат: близостта до магазини, аптеки и заведения за хранене. Не без значение за софийските имоти, са: наличието на зелени площи, добре уредена инфраструктура, както и удобни транспортни връзки с централните части на града.
Подробното описание не би било достатъчно, ако не включите и качествен снимков материал, от който купувачът ще може да се ориентира още по-добре за спецификите на апартамента, който продавате. Би било от изключително предимство, ако освен снимки, прикачите и видеоматериал, посредством който ще можете да заведете клиента на виртуален оглед. Така кандидатът за вашето жилище ще бъде предварително подготвен за това, което ще открие на място.

 

4. Представете се добре при огледите

Доброто представяне по време на огледите е ключово, ако искате да продадете бързо. Снимковият материал ще помогне за визуализацията на предимствата на имота, но ако огледът разочарова купувача, то усилията ви могат да се окажат напразни. Затова на първо време се уверете, че имотът се поддържа чист и подреден. В случай че жилището разполага само с едно паркомясто, то можете да го отстъпите на кандидат-купувача при огледа. Така освен че ще покажете уважение и любезно отношение, ще дадете възможност на посетителя да придобие реална представа за живота на това място. Така тези на пръв поглед незначителни детайли могат да ви осигурят доброто представяне по време на огледа и да ви помогнат да пристъпите по-бързо към момента на сключване на сделка.

 

5. Винаги предвиждайте клауза за неустойки

Включването на клаузи за неустойки в договора носи допълна сигурност както на купувача, така и на продавача. В случай че продавачът реши да прекрати договорните отношения, то той е задължен да върне предплатата на купувача в двоен размер. И обратното – ако купувачът предприеме подобни действия, то той дължи неустойка на продавача.  

6. Спазвайте предварителния договор
 

Сключването на предварителен договор за покупко-продажба е доброволна практика. Имайте предвид, че той служи предимно за постигане на сигурност между двете страни. В масовия случай, той се подписва за да гарантира на страните по договора бързо и безпроблемно сключване на сделката. Това означава, че не е необходимо предварителният и окончателният договор да бъдат напълно идентични. По първоначалното споразумение могат да се правят някои промени, ако и двете страни постигнат съгласие, но финално остава крайното споразумение, или иначе казано – записаното в нотариалния акт. Важно е да се отбележи, че предварителният договор не отпада автоматично след изповядването на сделката, а освен това той може да послужи и пред институциите. Всичко, което не е предмет на нотариалния акт, а е обект на предварителното споразумение, остава в сила.  

Предварителният договор има ключово значение, когато става въпрос за имоти ново строителство. Чрез него инвеститорът се задължава да завърши всички необходими ремонтни дейности и да осигури разрешение за ползване. Сключването на предварително споразумение най-общо обещава, че продавачът ще прехвърли собствеността на имота на купувача, който пък от своя страна, ще заплати съответната сума. Обикновено един предварителен договор съдържа клаузи, които определят предмета на договора, цената, срока за набавяне на купувачите от продавачите с нотариален акт и срока за плащането на пълната цена.

 

Необходими документи

Списъкът с необходимата документация е различен за всяка сделка. Той зависи от различни фактори като вида на имота, в какъв етап е (завършен или в строителство), каква е собствеността и т.н. За оформянето на документацията можете изцяло да разчитате на съдействието на вашия консултант по недвижими имоти, който ще ви помогне и с ценни съвети относно необходимите документи и местата, от които можете да се снабдите с тях.

Все пак има някои задължителни документи, които трябва да представите пред нотариуса. Той би могъл да откаже да изповяда сделката, ако установи, че някои от тях липсват. Други са необходими за пред банковата институция, от която купувачът изтегля кредит, за да финансира покупката си.

Сред основните документи, са: документ за собственост върху имота, документ за самоличност, удостоверение за данъчна оценка и схема на обекта от Агенция по геодезия, картография и кадастър. Сред възможните се нареждат удостоверението за тежести, което много от купувачите изрично изискват, удостоверението за сключен граждански брак, за наследници и др. В някои случаи се изисква изваждането на удостоверение от НАП за липса на задължения. Обърнете внимание и на таксите, които може да се наложи да платите. Законът за задълженията и договорите гласи, че таксите се поделят поравно между двете страни по сделката, но това не прави клаузата задължителна, тъй като може да бъде въпрос на предварителна договорка с купувача.
 

Продай имота си за 48 часа