0888 11 22 00

Няколко сигурни знака, че е време да продадете имота си

продажба на имот

Консултирайте се с професионалист

Най-правилно бихте могли да се ориентирате дали е настъпил правилният момент за продажбата на имот, ако се консултирате с мнението на професионалист в сферата на недвижимото имущество. Неговите наблюдения върху тенденциите и изискванията на купувачите най-сигурно биха ви послужили като аргументиран довод кога се очертава най-благоприятният момент за сключване на сделка за вас като продавачи. Ето по какви други начини може да добиете представа: 


Научете повече за състоянието на пазара в момента

Преди да поемете инициативата, водеща ви към продажбата на апартамент, е добре да прецените какво е състоянието на пазара на недвижими имоти към настоящия момент. Разбира се, затова ще е необходимо да се запознаете отблизо с процесите и спецификите в предпочитанията на купувачите, за да се убедите, че можете да привлечете вниманието им като ги оферирате с достатъчно атрактивно предложение. Несъмнено от особено важно значение е да проследите дали има превес на търсенето, или напротив, наблюдава се активност в предложенията от страна на продавачите. Това ще ви послужи като отправна точка, посредством която ще прецените колко голяма е вероятността да сключите сделка и то такава, от чийто резултат да останете удовлетворени.


Проследете прогнозите на експертите в сферата, за да се ориентирате дали се предвиждат по-благоприятни обстоятелства за реализирането на имотна продажба. В случай че очаква по-благодатен период, обмислете дали бихте могли да отложите временно стремежите си. Ако не сте притиснати от ситуация, изискваща скорошна продажба, то е добре да проявите известна доза търпение и мисъл в перспектива. Едва ли бихте искали да се разделите с имота си, а впоследствие да осъзнаете, че сте могли да получите много по-добра цена за неговите качество и стойност.


Не бива да подценявате като фактор и условията, които предлагат банковите институции. Имайте предвид, че сериозен сегмент от купувачите разчитат на финансиране посредством жилищни и ипотечни кредити, за да осъществят покупката на недвижимо имущество. Поради тази причина, като ценна практика можем да откроим добрата осведоменост относно размера на лихвите и условията за отпускане на кредити, които предлагат банките. С помощта на тази информация ще получите общо сведение за възможностите, разкриващи се пред купувачите и съответно ще сте в течение с шансовете за осъществяване на по-изгодна сделка.


Определете разумна цена

Имайте предвид, че за успешната продажба на недвижими имоти съществено благоприятства разумното определяне на пазарната стойност на жилището. Често се случва така че продавачите поставят погрешна цена, ръководейки се преди всичко от емоционалната привързаност към имота. Това носи своите последствия, които обикновено се изразяват в липса на интерес към обявата, поради неоправдано високата цена. Според другата хипотеза, прекалено занижената му стойност става причина за появата на съмнение сред купувачите. Тяхното недоверие е основателно подбудено от подозрението, че съществува някакъв конструктивен проблем или друг вид неизрядност с жилището, поради което се налага компромис в цената. Това от своя страна води до твърде дългото застояване на публикуваната оферта, което още повече обезсърчава активните купувачи, преглеждащи редовно платформите за имотни обяви.


Това е още една причина да се консултирате с компетентен брокер на недвижими имоти. Чрез неговото мнение ще елиминирате вероятността от допускане на неточности при оценяването на имота. Освен това ще получите необходимото съдействие в търсенето на благонадеждни клиенти и безпроблемно ще уредите документалната част, съпътстваща всяко споразумение. Имайте предвид, че за продажба на имоти в София и големите градове факторите от значение за дефинирането на цената са твърде много и комплексни по естество. Те обхващат както конкретните качества на имота и неговото разположение, така и реномето на квартала, достъпа до услуги като транспорт и непосредствената близост до магазини, аптеки и училища. Това би било допълнително усложнение, с което ще се наложи да се справите, ако разчитате на собствените си знания и умения.


Проучете необходимите документи

Ако все пак възнамерявате да процедирате самостоятелно с продажбата на жилището, е желателно да се запознаете в подробности с всички необходими документи, които ще ви бъдат изисквани от нотариуса. Важно е да сте наясно с потенциалните рисковете при невярно попълнени данни и често срещаните практики за некоректни уговорки. Несъмнено трябва да се ориентирате за точните срокове, тъй като в някои случаи забавянето и неизпълнението на предварително уговорените условия може да доведе до възникване на проблеми. Добре е да имате наум, че нотариусът не е задължен да прави проучване и подробно да изследва документите, предоставени му от двете страни по споразумението. Неговата задача се състои в това да допринесе за осъществяването на сделката. Липсата на проверка обаче може да доведе до злоупотреби, които да се окажат във ваш ущърб. Поради това е препоръчително да бъдете възможно най-подготвени и добре осведомени.


Четири неща, които да свършите преди да пуснете апартамента си за продажба


1. Довършете ремонта

В случай че сте започнали ремонт преди да вземете решението да обявите своя имот за продажба, е добре да се погрижите за скорошното му финализиране. Ако се поставите на мястото на купувача вероятно не бихте проявили засилен интерес към жилище, което наподобява строителна площадка. Тук е моментът да се уточни, че преди всичко купувачите са подвластни на първоначалното си впечатление и често емоциите, провокирани от него, имат ключова роля за крайното решение. Поради това е особено важно да се постараете и да приведете в приятен вид предвиденото за продан жилище. Имайте предвид, че качествено извършените ремонтни дейности биха могли да се отразят върху сформирането на цената в положителен за продавача аспект. Разбира се, това в никакъв случай не трябва да се превръща в самоцелна идея. Важно е да оставите „въздух“ и свободно жизнено пространство в апартамента. Не забравяйте, че невинаги вашите лични представи за удобство и комфорт биха отговорили на нуждите и възгледите на потенциалните купувачи. Затова бъдете умерени в ремонтите и обмислете обстойно избора на обзавеждане и мебелировка на имота.


2. Почистете и подредете

Едни от първите неща, които се забелязват още с прекрачването на прага на входната врата, са редът, чистотата, както и вниманието, с които продавачът поддържа своята собственост. Макар да ви се струва като незначителна подробност, трябва да имате предвид, че нечистотиите и нехайството за състоянието на имота често говорят за немарливо отношение изобщо. Мнозина купувачи не биха проявили интерес към имот, обсипан с безразборно разхвърляни вещи и съмнителна хигиена. Това се дължи на факта, че вниманието им ще бъде отвлечено от върлуващия хаос, вместо впечатленията им да бъдат фокусирани върху реалните качества и предимства на имота.


3. Сключете договор с агенция и се запознайте с брокера

Една от причините в отказа на участниците на пазара на имоти да се допитат до брокер е нежеланието за плащане на комисионна за извършените услуги. Въпреки това, трябва да сте наясно, че сумата, която ще заплатите, за да покриете стойността на агентската комисионна, е многократно оправдана, тъй като ще ви спести много нерви, главоболия, време и усилие. Именно поради това не се колебайте да се доверите на специалисти в сферата на недвижимите имоти.


Сключването на договор за посредничество ще регламентира взаимоотношенията между двете страни, което ще гарантира за точните условия, по които взаимно ще се ръководите. От своя страна, познанството с брокера ще допринесе за установяването на доверие, което е неизменна част от лекия и сполучлив път към осъществяване на мечтаната сделка.


4. Определете удобно време за огледи

Ако изберете съдействието на агенция за недвижими имоти, ще се разтоварите от ангажираността самостоятелно да планирате и уговаряте удобни и за двете страни огледи, както и да провеждате множество телефонни разговори със запитвания, които невинаги изглеждат особено перспективни и обещаващи. Важно е обаче да знаете, че какъвто и избор да направите, ако искате да продадете имота си, трябва да сте склонни към диалог, да бъдете гъвкави и отворени и да съобразявате с интересите на купувачите, за да не се окажете, че самите вие сте пречката за осъществяването на успешната продажба.

Продай имота си за 48 часа