0888 11 22 00

Правата ви като наемател на апартамент

Правата ви като наемател на апартамент

При подписване на договор за наем вие имате редица задължения, но и законово полагащи ви се права. Разберете кои са те и какво да правите в случай, че бъдат нарушени тук.


Правата ви като наемател на апартамент

Ако търсите да да наемете апартамент, е добре да знаете, че след като изберете жилището, в което ще се нанесете, имате определени права и задължения, с които трябва да се съобразявате. Отношенията между наемодателя и вас се уреждат чрез Договор за наем, който е добре да бъде нотариално заверен. Там се вписват всички права и задължения на двете страни.
С какво трябва да се съобразявате, когато живеете в чуждо жилище на наемни начала можете да прочетете в следващите редове.

 

Основни права на наемателя

Основните ви права като наемател са свързани с право на спокойно пребиваване, използване на вещите в жилището и право да изисквате ремонт от наемодетеля, когато се касае за сериозни повреди. Отношенията между наемодателя и вас се договарят по силата на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Този нормативен акт дава широка свобода на договорки между двете страни, като единственото изискване е те да не противоречат на добрите нрави, морала и да не нарушават закона. 


Право на спокойно ползване на предоставения му имот

Наемодателят е длъжен да ви осигури спокойно ползване на имота и да ви защитава от вмешателство на трети лица. Това означава, че наемодателят няма право да  прави основен ремонт на жилището или имота си, с който да ви пречи да живеете спокойно в него. А също така има задължение да ви защити, ако съседите ви причиняват неудобства. 


Право да изисква покриването на сериозни ремонтни дейности

Разходите за ремонти и поправка са друг важен въпрос, част от отношенията между наемодателя и вас. Според Закона за задълженията и договорите големите ремонти се поемат от собственика. А дребните поправки, в които влизат смяна на счупени брави, боядисване на зацапани стени и др. подобни, се  правят за сметка на наемателя. 
Сериозните повреди, които засягат конструкцията на сградата, като например поправка на покрива, смяна на водопроводна или канализационна система, се поемат от наемодателя. Добре е това да бъде описано в договора за наем, така че да не се стигне да недоразумения при възникване на даден казус около ремонт. 
Ако по време на ползването на квартирата повредите конструкцията на сградата, счупите мебел или част от бялата или черната техника, която е била част от обзавеждането, вие трябва да покриете разходите по отстраняването на повредите. 
В случай, че при наемането на дадено жилище откриете, че то има недостатъци и въпреки това решите да го ползвате, нямате право да искате отговорност от собственика на по-късен етап. В това число най-често влизат видим теч или напукана стена. 
Вие като наемател имате право да промените интериора на жилището, но само след съгласието на наемодателя. 


Право да развали договора

Договорът за наем се сключва за определен срок. Ако не е договорено друго, той се смята за продължен за неопределен срок, след изтичането на предварително уговорения в документа период. Вие като наемател имате право да прекратите договора. Трябва обаче да се съобразите с изискването за едномесечно предизвестие. В случай, че искате да напуснете ползваното жилище веднага, то дължите обезщетение, което е равно на наемната сума за един месец.
Имате право да развалите договора без предизвестие в случай, че собственикът не изпълнява своите задължения по договор. 


Право на обезщетение

Вие като наемател имате право на обезщетение от собственика. Можете да го изискате в случай, че наемателят ви реши да прекрати договора преди изтичането на срока, за който е сключен. 


Право на справедлив процес

В случай, че правата ви са нарушени от страна на вашия хазяйн, вие може да му потърсите съдебна отговорност като подадете иск. За целта трябва да имате договор със собственика. Не е задължително той да бъде нотариално заверен, но трябва да има ясно описани клаузи и да е подписан от двете страни. 


Какво да направите в случай, че правата ви са нарушени

Ако собственикът на жилището или имота, който е нает от вас, нарушава по някакъв начин вашите права или не спазва описаните в договора свои задължения, вие може да потърсите от него отговорност. Добре е първо да се опитате да уредите отношенията си чрез разговор, изяснявайки положението. Ако обаче това не даде резултат, вие имате право да потърсите правата си по съдебен път. За целта е необходимо да наемете адвокат, както и да разполагате с валиден договор за наем, подписан, както от вас като наемател, така и от наемодателя.


Ако наемате апартамент с посредничеството на най-голямата агенция за недвижими имоти в България – АДРЕС може да се възползвате от консултация с представители на юридическия отдел на компанията. Така още преди подписването на договора, ако искате ще получите съвети какво да включите в договора, за какво да внимавате и как да търсите правата си, в случай, че те са нарушени от страна на вашия хазяйн.


Тук може да видите какво правят консултантите на АДРЕС Недвижими имоти, когато клиентите им търсят да наемат апартамент. 
 

Продай имота си за 48 часа