0888 11 22 00

Какви са задълженията на брокера на недвижими имоти?

Какви са задълженията на брокера на недвижими имоти?

Сключването на сделка, която е изгодна и за двете страни – продавач и купувач, е само крайният резултат от труда и усърдието на добрия брокер на недвижими имоти. Неговите професионални задължения се базират на много повече дейности, с които е добре да се запознаете, в случай че обмисляте кариерна реализация в сферата. 

 

Особено предимство в работата брокера на недвижими имоти е липсата на конкретни изисквания за квалификационната степен и вида на образованието, което притежавате. Възможност, от която може да се възползвате при необходимост от ново начало или при желание за промяна в професионален план. Преди всичко обаче е необходимо да се замислите дали сте готови да вложите от личното си време, тъй като често липсата на нормиран работен ден предполага огледи и срещи в следработно време или дори в почивните дни. Също така е добре да вземе предвид спецификата на професията, която изисква да учите и да трупате нови умения ежедневно,а не само при навлизане в същината на брокерската работа. Какво обаче е да си брокер на недвижими имоти и какви са неговите задължения, ще научите в подробности в следващите редове.

 

Намиране на подходящи оферти

Сред задълженията на брокера на недвижими имоти е да открие най-подходящите оферти, спрямо изискванията и възможностите на своя клиент. Добрият консултант провежда предварителен разговор с купувача, в който се обсъждат детайлно неговите желания, възможности и предпочитанията. С колкото повече информация разполага агентът по недвижими имоти, толкова по-бързо и качествено може да изпълни своята задача.  Важно е да се уточни бюджетът, с който разполага, купувачът, очаквани срокове за намиране на подходяща оферта и сключване на сделка, на какви компромиси е склонен и за какво не би отстъпил. Необходимо е да бъдат изяснени подробности, касаещи пряко спецификите на имота – тип строителство, площ, вътрешно разпределение, прилежащи пространства (таванско помещение, мазе). Уточнението дали имотът е предвиден като инвестиция, с идея да бъде отдаване под наем, или е планиран за лично жилище също е от значение. Това би дало по-голяма конкретика за нуждите на купувача, което да ориентира правилно брокера.

Организирането на огледи и уточняването на детайли

Едно от основните задължения на брокера на недвижими имоти е организирането и провеждането на огледи. Той осъществява комуникацията между двете страни (продавач/купувач), като съобразява посещението на имота с удобен за своя клиент час. По време на огледа консултантът задава въпроси относно спецификите на жилището заедно с клиента. Той трябва да следи за изчерпателността на получената информация и при необходимост от допълнителна проверка, да поддържа комуникацията със собственика или неговия брокер. След приключване на огледа, агентът изслушва впечатленията на клиента и обсъжда с него своите коментари и препоръки. 
В случай, че се достигне до следващ етап, а именно консултиране на сделката с нотариус, отново посредникът е човекът, натоварен с отговорността по задвижването и успешното осъществяване на процеса. Когато клиентът не разполага с контакти на конкретен нотариус, той може да изисква от своя брокер да препоръча услугите на надеждно юридическо лице. Това е още един аспект, върху който брокерът трябва да наблегне - разширяването на своята мрежа от контакти, което да му бъде в помощ при последващи сделки.

 

Консултиране по време на целия процес

Препоръките и съветите по време на целия процес по търсене на имот могат да бъдат изключително многопластови. Брокерът трябва да бъде готов да се отзове на въпросите, да разсее колебанията и даде яснота на своя клиент. Консултирането може да бъде свързано както с вече споменатите юридически въпроси и изваждането на необходима документация, така и с търсене на информация относно определени специфики на вида строителство, питания касаещи организационни аспекти и дори психологическа подкрепа. Поради това работата на брокера на недвижими имоти е много по-комплексна и включва както професионални качества, така комуникационни и личностни умения. Именно поради тази причина, професията на брокера изисква постоянната отдаденост и възможност за навременно проследяване на тенденциите, което му позволява на посредника да бъде в крак с акцентите в процеса по търсене и предлагане в пазара на имоти. По този начин брокерът има подготовката да открие правилните отговори и решения на всички запитвания на своите клиенти и да отговори на техните очаквания, нужди и притеснения подобаващо.

Оформяне на документите около сключването на сделка

Брокерът има отговорността да осведоми предварително своя клиент за документите, които ще бъдат задължително изисквани за сделката и да даде напътствия за учрежденията, от които те могат да бъдат издадени. Съдействието на посредник значително улеснява процедурата и редуцира времето, което се изисква за финализиране на сделката. Освен това, по този начин се елиминира възможността от изкарване на неточни документите или допускане на пропуски в събирането на документация, която обаче е необходима за осъществяването на договора по покупко-продажба на имот. За срещата с нотариус, всички документи трябва да бъдат предварително подготвени, поради което се налага клиентите да разчитат точно на своя брокер, който да им даде яснота по темата и да ги ориентира в ситуацията.
Добрият консултант е натоварен с ключова функция да предоставя съвети и да дава насоки, които да послужат като допълнителни напътствия в процеса по сключване на сделка. Те могат да се окажат жизнено важни за спокойствието и обезпечеността на клиента в дългосрочен план. Задълженията на нотариуса не предполагат той да извършва обстоятелствена проверка на съответния имот. Поради това клиентът може да се обърне за съвет към своя брокер, за да разбере как процедира при наличието на съмнения и каква допълнителна документация да поиска. Всяка сделка има свой характерен отпечатък и поставя различни казуси пред брокера, именно заради това неговият опит е от изключително значение за разрешаване на съпътстващите сделките проблеми.

 

Как да намерите добър брокер на недвижими имоти?

На първо място е необходимо да се изгради доверие у клиента. Добрият брокер на недвижими имоти няма да има притеснения, ако клиентът изисква от него договор за посредническа услуга, която да изясни правата и задълженията помежду им. Ще се ползва с добра репутация в средите и ще бъде подготвен за въпроси от разнообразно естество. Отговорният консултант по недвижими имоти трябва да бъде готов да изслушва своите клиенти, да търси конкретика, като навлиза в детайли относно техните търсения. Неговата задача е да следва стриктно изискванията на своя клиент и да бъде изряден и компетентен в съдействието си по подготовката на документацията. Добрият брокер е не просто посредник, а съмишленик в общата цел да бъде открит най-подходящият, спрямо нуждите на купувача, апартамент. Или в случаите, в които клиентът е продавач – имотът бъде продаден на възможно най-изгодна за него цена. Затова от изключително значение е да спечелите безпрекословно своя клиент, тъй като честа практика сред хората, търсещи брокерски услуги, е да разчитат на повече от един агент. Това се дължи на погрешно смятаното твърдение, че колкото повече канали за комуникация, сайтове и посредници се използват за достигане до потенциални купувачи, толкова по-голям е шансът това да се случи бързо и безпрепятствено. Докато истината се състои в оказването на съдействие и помощ от един брокер, който обаче е опитен, надежден и отговорен.


Адрес недвижими имоти е доверн партньор на мнозина продавачи и купувачи на имоти. Вижте услугите, които предлагаме на нашите клиенти и се свържете с нас.

Услуги за купувачи

Услуги за продавачи

Продай имота си за 48 часа